COVID-19 w Gruzji: wyniki badań opinii publicznej

30-07-20 Promocja 0 comment

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez CRRC Georgia, podczas pandemii średni dochód gruzińskiej rodziny zmniejszył się prawie o połowę. Według wyników badania, średni miesięczny dochód (po odliczeniu podatków) przed pandemią wynosił 1080 GEL (350 USD). Do kwietnia sumata spadła do 617 GEL (200 USD), a w maju nieznacznie wzrosła do 654 GEL (210 USD). Szacuje się, że około połowa zatrudnionych straciła w tym czasie pracę, jednak połowa spośród nich odzyskała przed początkiem czerwca.

Według badania opinii publicznej przeprowadzonego przez National Democratic Institute (NDI), zaufanie społeczeństwa do różnych instytucji jako źródeł informacji podczas pandemii jest dość wysokie. 90% mieszkańców Gruzji ufa Narodowemu Centrum Kontroli Chorób, 85% –  gruzińskiemu rządowi, 73% – dziennikarzom / mediom, 66% – władzom lokalnym, a 61% –  przywódcom religijnym / kościołowi.

73% ludności jest zdania, że stosunkowo niewielkie rozprzestrzenianie się koronawirusa w Gruzji to zasługawłaściwych decyzji podjętych przez rząd i lekarzy. Kolejne 17% uważa, że przyczyna leży w genetyce i religijności Gruzinów. 53% respondentów twierdzi, że wiara może chronić przed zarażeniem, a 38% respondentów się z tym nie zgadza. 3% mieszkańców Gruzji jest przekonanych, że koronawirus nie istnieje.

Prawie połowa badanych – 46% zapowiada, że nie zaszczepi się przeciwko COVID-19 jeśli szczepionka zostanie opracowana, a 38% respondentów potwierdziło, że to zrobi.

35% ankietowanych uważa, że źródłem fałszywych informacji o koronawirusie w Gruzji nie są inne kraje, a 29% oskarża inne państwa o dezinformację (z czego 33% – Rosję, 27% – Armenię, a 11% – Chiny). Badanie wskazuje,że większość obywateli Gruzji czerpie informacje o wirusie z telewizji, portali społecznościowych oraz od przyjaciół.

Źródło: oc-media. newsgeorgia.ge

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium