Czeski wywiad buduje w kraju ośrodek zdjęć satelitarnych

22-02-18 Promocja 0 comment

Ośrodek SATCEN ČR, który zamierza zbudować Czeski Wywiad Wojskowy umożliwi bardzo szybkie i dokładne oglądanie tego, co dzieje się gdziekolwiek na świecie. Budowa, którą sfinansuje ministerstwo obrony, rozpocznie się w lipcu bieżącego roku, a pierwsze informacje będą dostępne w roku 2020.

„Nie chodzi tylko o nadzwyczajne możliwości systemu, który będzie w stanie dostarczyć informacji w przeciągu kilkudziesięciu minut, ale będzie też dowodem na to, że Czesi nie ustępują światowym specjalistom ”, oświadczyła minister obrony.

Na początku zdjęcia i ich analizy będą sporządzane dla kierownictwa NATO i czeskiej armii. W razie potrzeby będą także wykorzystywane przez straż pożarną oraz pogotowie podczas powodzi i pożarów.

Zdjęcia mogą być bardzo pomocne również do monitorowania budowy autostrad i mostów, a także mają ułatwić pracę żołnierzy podczas mapowania terenu w strefie trudno dostępnych dolin w górzystym Afganistanie.

Zdjęcia będą pochodzić z państwowych i niepaństwowych satelitów. Do ich sporządzania potrzebny będzie zespół specjalistów od przestrzennych informacji, fotogrametrii, geoinformatyki i technologii satelitarnych.

Satelity mogą sporządzać nie tylko fotografie, ale również zdjęcia radarowe, które są niezależne od pogody i będą potrafiły rozpoznać niedostępne dla oczu rzeczy, jak na przykład amunicję.

Źródło: Novinky

Opracowanie BIS  – Biuletyn Informacyjny Studium