Czy litewskie instytucje państwowe rusyfikują mniejszość polską?

12-01-21 Promocja 0 comment

Mimo że na Litwie Polaków jest o około 31 tysięcy więcej niż Rosjan, kluczowe dokumenty ministerialne wciąż nie są tłumaczone na język polski. Np. Ministerstwo Ubezpieczeń Społecznych i Pracy tłumaczy je tylko na język rosyjski donosi w obszernym materiale „Czy litewskie instytucje państwowe rusyfikują mniejszość polską?” portal Alfa.lt.

Politolog Andrzej Pukszto stwierdza, że  wielojęzyczność w ministerstwach jest tylko teorią, która się nie sprawdza w praktyce.

Minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska przestrzega, że takie działania rusyfikują polską społeczność. „Myślę, że naprawdę kluczowe komunikaty powinny być publikowane nie tylko po rosyjsku, ale także po polsku, podobnie ma się ze stronami internetowym. MSZ Litwy ma  stronę internetową w języku polskim i to jestdobra praktyka powiedziała minister sprawiedliwości.

Dobrowolska podkreśla, że społeczność polska jest najliczniejsza z wszystkich mniejszości litewskich, jednak nie tylko ministerstwa, ale i inne instytucje publicznenie zwracają na to uwagi. „Powiedzmy, że jeśli pójdziemy do dowolnego bankomatu, tam napisy są w trzech językach, ale polskiego nie ma. Maturę można zdawać w języku litewskim, angielskim i rosyjskim, ale nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu w języku polskim. W sytuacji, w której publicznie nie używa się języka polskiego, dzieci narodowości polskiej nie mają motywacji do tego by opanować rodzinny język na odpowiednim poziomie oburza się minister.

Dobrowolska zwróciła także uwagę, że dostępność informacji w życiu publicznym jest bardzo ważna, a wykluczenie niektórych mniejszości narodowych należy uznać za przejaw braku szacunku.

„Kolejnym problemem, który naprawdę boli Polaków, jest rusyfikacja. Zakłada się automatycznie, że Litwini narodowości polskiej mówią po rosyjsku i nie potrzebują komunikatów w ich języku. Oczywiście, dziś mamy  dość liczną rosyjską mniejszość narodową, ale w sferze publicznej widzimy jej dominację, zwłaszcza jeżeli patrzymy z punktu widzenia litewskich Polaków” konkluduje minister.

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium