Czy zabraknie Uzbekistanowi wody?

23-02-21 Promocja 0 comment

W 2021 roku Uzbekistanowi grozi niedobór wody w rolnictwie nawadnianym, jaki obserwowano w 2008 roku. Według informacji przedstawionych przez Szuchrata Sujunowa, rzecznika prasowego Ministerstwa Zasobów Wodnych Uzbekistanu, dane uzyskane podczas analizy sytuacji hydrometeorologicznej w kraju świadczą o tym, że w okresie wegetacji roślin, czyli od kwietnia do września, spodziewany jest silny spadek ilości wody w większości rzek dorzecza Amu-daria i Syr-daria. Sujunow oświadczył, że jeżeli ilość spadających opadów utrzyma się na obecnym poziomie, to latem 2021 roku poziom zaopatrzenia w wodę spadnie o 25% poniżej normy, czyli do poziomu z 2018 roku. Jeśli w lutym i marcu ilość opadów zmniejszy się to dojdzie do niedoboru wody, jaki obserwowano w 2008 roku.

W zbiornikach na terytorium Uzbekistanu gromadzona jestrezerwowa ilość wody, ale wielkość rezerw jest teraz niższa niż w poprzednich latach. Obecnie wynosi 10 miliardów m3 wody. W porównaniu do 2020 roku rezerwa ta jest niższa o 2,3 miliarda m3. Taryfy na zimną wodę i ścieki w Taszkencie mogą wzrosnąć nawet o 50-100%. Ministerstwo Zasobów Wodnych podkreśliło, że brak wody dotknie głównie południowe tereny kraju.

Na wyciąganie wniosków jest jednak za wcześnie, ponieważ gromadzenie rezerw wciąż trwa. Proces gromadzenia się opadów atmosferycznych i sezonowego śniegu w górach trwa do kwietnia, więc prognoza zużycia wody w sezonie wegetacyjnym 2021 roku zostanie przygotowana na początku marca.

Niedawno wicepremier Tadżykistanu Dawlatali Said odbył rozmowę z wicepremierem, ministrem inwestycji i handlu zagranicznego Uzbekistanu, Sardorem Umurzakowem, podczas której omówiono możliwości zapewnienia stabilnego i terminowego dopływu wody do Uzbekistanu ze zbiorników na terytorium sąsiedniego kraju.

Źródło: Asia Plus

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium