Debata „Stulecie niepodległości. Dwugłos polsko-litewski”

13-11-18 Promocja 0 comment

10 listopada w Sali Narożnej Pałacu Potockich miała miejsce debata „Stulecie niepodległości. Dwugłos polsko-litewski” poświęcona dążeniom niepodległościowym Polski i Litwy. Debata zorganizowana była przez Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa przy współpracy Studium Europy Wschodniej UW i Muzeum Historii Polski. W spotkaniu udział wzięli Alvydas Nikžentaitis (Instytut Historii Litwy), Rimvydas Valatka (dziennikarz i publicysta, sygnatariusz aktu niepodległości Litwy w marcu 1990 r.), Robert Kostro (Muzeum Historii Polski), Leszek Zasztowt (Studium Europy Wschodniej UW), Robert I. Frost (University of Aberdeen). Debatę prowadziła Anna Nasiłowska (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Instytut Badań Literackich PAN). Podczas spotkania omówiono koncepcję federacji polsko-litewskiej z 1918 roku: genezę, możliwości, jakie mogły z niej wyniknąć a także powody niepowodzenia całego projektu.