Dyr Malicki i dr Kolbaia na uroczystościach poświęconych 100-leciu Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego

13-02-18 Promocja 0 comment

W dniach 6-9 lutego 2018 r. przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego w składzie: dyr. SEW Jan Malicki, dr David Kolbaia, prof. dr hab. Piotr Węgleński (rektor UW w latach 1999-2005) oraz prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow (rektor UW w latach 2005-2012) wzięli udział w uroczystościach poświęconych 100-leciu założenia najstarszej gruzińskiej uczelni wyższej – Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwane Dżawachiszwili (Tbilisi State University – TSU). Polskę na obchodach reprezentowali również przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rzeszowskiego, Łódzkiego, Lubelskiego oraz Politechniki Gdańskiej.

6 lutego delegacja UW zwiedziła Tbilisi a także najważniejsze, położone nieopodal zabytki: pierwszą stolicę Gruzji – Mcchetę z katedrą Sweti Cchoweli, monastyr Dżwari, a także znajdujące się w pobliżu Gori skalne miasto Upliscyche.

7 lutego rozpoczęły się oficjalne uroczystości poświęcone setnej rocznicy powstania TSU, na które zaproszeni zostali rektorzy uniwersytetów oraz wybitni profesorowie z całego świata. Obchody w pałacu prezydenckim zainaugurował prezydent Gruzji Giorgi Margwelaszwili. Następnie goście zostali oprowadzeni po starym mieście w Tbilisi. Po wycieczcie delegacja udała się do TSU, gdzie odbyła się uroczysta ceremonia podpisania memorandum porozumienia oraz listów intencyjnych. Wieczorem miał miejsce występ zespołu TSU Art oraz chóru Konserwatorium Państwowego w Tbilisi. Dzień uwieńczyła uroczysta kolacja zorganizowana przez rektora TSU – Giorgiego Szarwaszydze.

8 luty rozpoczęły uroczystości w budynku głównym Uniwersytetu, gdzie odbyła się ceremonia z udziałem rektora TSU, premiera, wicepremiera oraz ministrów i wybitnych profesorów, w trakcie której mowę wygłosiła m.in. prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska Macukow. Tego dnia dr David Kolbaia przekazał w darze dla TSU przetłumaczony z języka starogruzińskiego na język polski i opublikowany na Uniwersytecie Warszawskim „Kanon Pokutny” św. Króla Dawida IV Aghmaszenebeli. W tym czasie nastąpiło również odsłonięcie loga TSU. Ponadto, delegacje dokonały wpisu do księgi pamiątkowej oraz otrzymały prezenty okolicznościowe. Po wizycie na Uniwersytecie delegacje udały się na spotkanie w parlamencie, a następnie wzięły udział w mszy świętej poświęconej 100-leciu TSU, odprawionej w imieniu patriarchy Gruzji Eliasza II w Tsminda Sameba – Soborze Trójcy Świętej w Tbilisi. Po mszy miała miejsce gala koncertowa w Narodowym Teatrze Opery i Baletu. Drugi dzień uroczystości zakończyła kolacja z udziałem premiera Gruzji Giorgija Kwirikaszwilego.

9 lutego w TSU odbyło się sympozjum „Perspektywy szkolnictwa wyższego: przywoływanie przeszłości i odkrywanie przyszłości”. W Uniwersytecie miała również miejsce ceremonia nadania stopni honorowych TSU oraz wręczenia medali uniwersyteckich. Następnie goście zostali zaproszeni przez mera Tbilisi Kachę Kaladze na uroczysty wieczór w Ratuszu. Po spotkaniu z merem odbyło się nocne zwiedzanie Muzeum Narodowego Gruzji. Tej samej nocy delegacja UW wróciła do Polski.