ETPC: Represje ZSRS przeciwko partyzantom litewskim można uznać za ludobójstwo

14-03-19 Promocja 0 comment

We wtorek, 12 marca, Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) stwierdził, że sądy litewskie słusznie uznały represje sowieckie wobec partyzantów litewskich za ludobójstwo. W tym wypadku  ETPC zgodził się z orzeczeniem  Sądu Najwyższego Litwy, wg którego systematyczna eksterminacja partyzantów litewskich przez sowieckich  okupantów powinna zostać uznana za ludobójstwo narodu litewskiego.

Sędziowie stwierdzili,  że partyzanci litewscy „odegrali znaczącą rolę w zachowaniu tożsamości narodowej i kulturowej kraju”.

Skargę do Trybunału w Strasburgu złożył Stanislavas Drelingas, jeden z uczestników aresztowania   dowódcy litewskiej partyzantki , Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa. Drelingas, wg którego litewscy sędziowie zbyt szeroko zinterpretowali pojęcie ludobójstwa.

Sąd w Strasburgu odniósł się też do litewskiego  procesu  przeciwko S. Drelingasowi, który, mimo że nie był bezpośrednim wykonawcą  egzekucji na  A. Ramanauskasie-Vanagasie,  „jako zwykły człowiek nie powinien był  ślepo słychać rozkazów  rażąco naruszających  prawa człowieka, zwłaszcza  prawo do życia”.

Drelingas, urodzony w 1931 r., został skazany za udział w aresztowania A. Ramanasuskasa-Vanagasa w październiku 1956 roku. Biorąc pod uwagę słaby stan zdrowia i drugorzędną rolę Drelingasa w tej operacji, Sąd Najwyższy skrócił jego pięcioletni wyrok.

Po drugiej wojnie światowej A. Ramanauskas-Vanagas dowodził partyzantami  Dzukii (litewska nazwa Wileńszczyzny), a w 1949 r. podpisał z innymi  oddziałami partyzanckimi  Deklarację Ruchu Walki o Wolność Litwy. Walka zbrojna o przywrócenie niepodległości Litwy prowadzona była od 1944 r.

Ramanauskas-Vanagas został aresztowany w 1956 r., poddany torturom i rozstrzelany w następnym roku. Kontrowersje budzi jego rzekomy udział w eksterminacji Żydów w czasie II wojny..

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium