Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

17. Konferencja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze

6 grudnia @ 08:00 - 8 grudnia @ 17:00

17. Międzynarodowa Konferencja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze (1899-1942)

„Euscaro-Caucasica. Języki Ibero-Kaukaskie i język baskijski oraz literatura starogruzińska”

6-8 grudnia 2020 roku.

17. Międzynarodowa Konferencja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze (1899-1942) odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dn. 6-8 grudnia 2020 roku.

Konferencja „Euscaro-Caucasica. Języki Ibero-Kaukaskie i język baskijski oraz literatura starogruzińska” będzie poświęcona pamięci wybitnych profesorów Akaki SZANIDZE (1887-1987) i Jana BRAUNA (1926-2015), badaczy języków ibero-kaukaskich,i baskijski oraz literatury starogruzińskiej.

Konferencja będzie poświęcona językom ibero-kaukaskim i baskijskim oraz związkom genetycznym języka baskijskiego z językiem kartwelskim (gruzińskim). Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, kiedy Baskowie utracili kontakt z pozostałymi plemionami kartwelskimi, oraz podejmiemy próbę zrekonstruowania historii owego procesu, wychodząc z założenia, że pokrewieństwo badanych języków świadczy o istnieniu ich pierwotnej więzi, opartej na wspólnocie etnicznej / plemiennej posługującej się tymi językami. Wiele przesłanek lingwistycznych, antropologicznych i archeologicznych pozwala umiejscawiać pierwotne siedziby plemion protokartwelskich (gruzińskich) w szeroko pojmowanym regionie Małego Kaukazu.

Będziemy także dyskutować o literaturze starogruzińskiej (V-XI). Konferencja będzie doskonałym miejscem spotkania i wymiany myśli dla wszystkich badaczy i uczonych, którzy zainteresowani są literaturą starogruzińską i chcą badać oryginalną gruzińską literaturę kościelną (hagiograficzną, hymnograficzną i filozoficzną), a także rękopisy, księgi powstałe w Tao-Klardżeti w południowo-zachodniej Gruzji, dzieła literackie przechowywane w gruzińskich monasterach na półwyspie Atos w północnej Grecji, w Stambule, w Palestynie i w Syrii.

Z uwagi na międzynarodowy charakter Konferencji referaty przyjmowane są w języku angielskim.

Ważne terminy:

30 marca     2020             –          nadsyłanie propozycji referatów na adres mailowi programy.studium@uw.edu.pl   oraz  d.kolbaia@uw.edu.pl

30 kwietnia 2020             –          ostateczny termin decyzji dotyczących przyjęcia abstraktów.

30 września 2020            –          ostateczny termin przesyłania referatów w formie artykułów.

6-8 grudnia 2020             –          17. Międzynarodowa Konferencja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze.

Przewidujemy publikację referatów.

Wygłoszone referaty w formie artykułów poddanych recenzji ukażą się w księdze jubileuszowej powstałej z okazji przypadającej w 2021 roku dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin Profesora Jana Brauna (1926-1915)

Organizatorzy:

Studium Europy Wschodniej UW,   Wydział Orientalistyczny UW

 

Szczegóły

Start:
6 grudnia @ 08:00
Koniec:
8 grudnia @ 17:00
Wydarzenie kategoria: