Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

90-lecie polskich badań wschodnich – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

5 grudnia 2020 @ 09:00 - 6 grudnia 2020 @ 17:00

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Studium Europy Wschodniej

a także

90-lecia założenia Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie,
100-lecia założenia Związku Zbliżenia Narodów Odrodzonych i przedwojennych zainteresowań Wschodem

mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na dwudniową, międzynarodową konferencję naukową

90-lecie polskich badań wschodnich – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Zadanie Publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2020 – nowy wymiar”

 

Podczas konferencji wybitni specjaliści – naukowcy, dyplomaci, badacze – omówią historię najważniejszych instytucji sowietologicznych w Polsce, zaprezentowane zostaną także wybrane książki wydane przez Studium Europy Wschodniej w ramach cyklu “30 tomów na 30-lecie”.

Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2020 na platformie Google Meet,  transmitowana będzie jednocześnie na naszym kanale YouTube.

Transmisja, dzień 1.

Transmisja, dzień 2

Linki do konferencji:

Dzień 1, piątek – meet.google.com/cua-ktek-syj

Dzień 2, sobota – meet.google.com/fty-hjtp-ieu

 

PROGRAM

Dzień I (piątek, 4 grudnia)

meet.google.com/cua-ktek-syj

10.00 – 10.30 – Otwarcie konferencji

Powitanie gości:

 

dyr. Jan Malicki
Wystąpienia:

 

Amb. Paweł Łatuszka

Amb. Elżbieta Smułkowa

10.30 – 11.30 – Debata I

90-lecie Instytutu w Wilnie (INBEW)

Moderator: Hubert Łaszkiewicz (Warszawa/Lublin)
Uczestniczą: Andrzej Pukszto (Wilno)

Mikołaj Iwanow (Opole)

Roman Jurkowski (Olsztyn)

 11.45 – 12.45 – Debata II

100-lecie Związku Zbliżenia Narodów Odrodzonych i przedwojennych zainteresowań Wschodem

Moderator: Jan Pisuliński (Rzeszów)
Uczestniczą: Marek Kornat (Warszawa)

Zaur Gasimov (Bonn)

Paweł Libera (Warszawa)

13.00 – 14.00 – Debata III

Sowietologia przedwojenna

Moderator: Mirosław Szumiło (Lublin)
Uczestniczą: Ireneusz Piotr Maj (Kraków)

Marcin Kruszyński (Warszawa/Dęblin)

Jan Jacek Bruski (Kraków)

14.15 – 15.15 – Debata IV

Podziemne zainteresowania Wschodem w okresie PRL

Moderator: Marcin Nawrot (Warszawa)
Uczestniczą: Andrzej Krawczyk (Warszawa)

Urszula Doroszewska (Wilno)

Wojciech Maziarski (Warszawa)

15.30 16.15 – prezentacja książki:

„История Советского Союза: Часть 1. Конец 30-ых-1953 гг, T.1,

Часть 2. История СССР и России 1953-1999., T.2”

Autor: Rudolf Pichoja (Moskwa)
Moderator: Witold Rodkiewicz (Warszawa)
Uczestniczą: Wiktor Ross (Warszawa)

Marek Radziwon (Warszawa)

Forma: publiczna dyskusja on-line z udziałem autora

 

16.15 – 17.00 – prezentacja czasopisma

WEER – Warsaw East European Review

Redaktor naczelny:

Uczestniczy:

John Micgiel (Nowy Jork)

Nicola Mellere (Bolonia)

Forma: publiczna dyskusja on-line z udziałem Redaktora Naczelnego

 

Dzień II (sobota, 5 grudnia)

meet.google.com/fty-hjtp-ieu

10.00 – 11.00 – Debata V

Polskie badania wschodnie po 1989

Moderator: Bogumiła Berdychowska (Warszawa)
Uczestniczą: Paweł Kowal (Warszawa)

Adam Eberhardt (Warszawa)

Leszek Zasztowt (Warszawa)

11.15 – 12.00 – prezentacja książki:

“Eastern Europe since 1989:

between loosened authoritarianism and unconsolidated democracy”

Autor: Mykola Riabchuk (Kijów)
Recenzent: Ola Hnatiuk (Kijów/Warszawa)

Forma: publiczna dyskusja on-line z udziałem autora

12.15 – 13.00 – prezentacja portalu:

„Białoruś 2020”https://bialorus2020studium.pl/

Uczestniczą: Anton Saifullayeu (Warszawa)

Max Rust (Warszawa)

Forma: publiczna dyskusja on-line z udziałem redaktorów

 13.15 – 13.35 – prezentacja czasopisma:

Hadawik/Rocznik Studiów Białoruskich

Prowadzi: Henadź Siemiańczuk (Grodno) i Jan Malicki (Warszawa)

Forma: publiczna dyskusja on-line z udziałem redaktora naczelnego

13.40 – 14.00 – prezentacja programu Studium Europy Wschodniej UW:

Program im. Konstantego Kalinowskiego 2020

Prowadzi: Filip Urbański (Warszawa)

 14.15 – 15.00 – prezentacja książki:

Communism and its transformation in Europe and Russia

Autor: Jerzy Maćków (Regensburg)
Moderator: Witold Rodkiewicz (Warszawa)
Uczestniczy: Jane Curry (Santa Clara)

Forma: publiczna dyskusja on-line z udziałem autora

15.00 – 16.00 – Debata VI

30-lecie Studium Europy Wschodniej UW

Moderator: Andrzej Żbikowski (Warszawa)
Uczestniczą: Leszek Zasztowt (Warszawa)

David Kolbaia (Warszawa)

Wiktor Ross (Warszawa)

Tadeusz Krząstek (Warszawa)

16.10 – 16.40

*** Stacje Studium Europy Wschodniej UW ***

Moderator: Jan Malicki (Warszawa)
Uczestniczą: Ola Hnatiuk (Kijów)

Igor Cependa (Iwano-Frankiwsk)

Daria Szlezynger (Tbilisi)

Andrzej Pukszto (Wilno)

Tomasz Horbowski (Kiszyniów / Raszków)

Aleksander Krawcewicz (Grodno)

Rigels Halili (Warszawa / Tirana)

 16.45 – 18.15

*** „Wideokonferencja z wykładowcami / absolwentami / współpracownikami / sojusznikami i przyjaciółmi Studium Europy Wschodniej UW” ***

Moderator: Jan Malicki (Warszawa)
Uczestniczą: Adam Burakowski (Nowe Delhi)Damian Ciarciński (Winnica)

Paweł Cieplak (Erywań)

Eliza Dzwonkiewicz (Lwów)

Daniel Fried (Waszyngton)
Mariusz Maszkiewicz (Tbilisi)

Rafał Poborski (Baku)

Agata Wierzbowska-Miazga (Warszawa)

Marcin Zieniewicz (Wilno)

oraz inni …

 

 


Podejmując temat historii Studiów Wschodnich w Polsce, a więc korzeni Studium Europy Wschodniej UW, należy wymienić dwa najważniejsze polskie, przedwojenne ośrodki sowietologiczne – Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930-1939) oraz Instytut Wschodni w Warszawie (1926-1939).

Inspiracją dla powstania Studium były również badania sowietologiczne prowadzone po II wojnie światowej, które w sensie instytucjonalnym skupiały się wyłącznie na emigracji. Warto tu wspomnieć zwłaszcza o Instytucie Wschodnim „Reduta” w Londynie oraz założonym i prowadzonym przez Jerzego Giedroycia Instytucie Literackim w Maisons Laffitte we Francji.

Do podstaw, z których wyrosło Studium należy zaliczyć podziemny Instytut Europy Wschodniej, powołany jesienią 1983 r. (Jan Malicki we współpracy z Jerzym Chmielewskim, Stefanem Rakowskim i Jerzym Kumanieckim). Inicjatywa ta wszakże z powodu ogromnych trudności tworzenia w podziemiu regularnej instytucji naukowo-analitycznej, a zwłaszcza z przyczyny aresztowania swego inicjatora – na kilka lat została zatrzymana.

Organizacyjne i intelektualne korzenie Studium Europy Wschodniej tkwią w podziemnym piśmie „Obóz”, założonym w 1981 r. i redagowanym przez Jerzego Targalskiego oraz zmieniającą się nieco w różnych okresach lat 80-tych, ale zawsze dość niewielką grupę, składającą się z Andrzeja Ananicza, Kazimierza Stembrowicza, Marka Pernala, Wojciecha Maziarskiego, Jana Malickiego, Roberta Bogdańskiego, później także Leszka Hensla, Krzysztofa Dębnickiego, Jolanty Sierakowskiej-Dyndo, a także Grażyny i Iwancza Gyłybowów. „Obóz” od początku poświęcony był – zgodnie z podtytułem – “problemom narodów obozu komunistycznego”.

Po 1989 r. postanowiono rozszerzyć działalność “Obozu” w nowej formie – na poziomie akademickim, kontynuując w ten sposób zamiary podziemnego Instytutu Europy Wschodniej.

Dzięki życzliwości władz Instytutu Orientalistycznego, w 1990 r. zostało powołane, pod naukowym kierownictwem prof. Tadeusza Majdy, turkologa, Studium Problemów Narodowościowych Związku Radzieckiego i Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatorami powołania nowej jednostki byli Andrzej Ananicz i Jan Malicki, wsparci przez Tadeusza Majdę. Nieco później, już po rozpadzie ZSRR, podjęto decyzję o zmianie nazwy instytucji na Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej, a nieco później wreszcie na Studium Europy Wschodniej, która to nazwa obowiązuje do dziś.

Początkowo organizowane były tylko corocznie konwersatoria oraz cykle wykładów otwartych. Mimo trudnych pierwszych kilku lat, znaczenie uniwersyteckiej instytucji zajmującej się sprawami wschodnimi doceniali liczni wykładowcy o najbardziej znaczących nazwiskach, którzy decydowali się prowadzić wykłady i konwersatoria bez honorariów. Jednym z nich był prof. Marek Śliwiński, który jeszcze jako wykładowca Uniwersytetu w Genewie, jako pierwszy zaczął regularnie przyjeżdżać z wykładami do Studium.

Jednym z pierwszych, a kontynuowanych do dziś, regularnych przedsięwzięć Studium była utworzona w 1991 r. Wschodnia Szkoła Letnia – 3-tygodniowe, międzynarodowe seje naukowe, odbywające się corocznie w lipcu, przeznaczone dla młodych badaczy z krajów b. ZSRR, Europy Środkowej, jak również Europy Zachodniej i USA, zajmujących się historią i współczesnością obszaru postsowieckiego.

Ukoronowaniem wysiłków zespołu Studium było powołanie w 1998 r. magisterskich Specjalistycznych Studiów Wschodnich. Nieco później powstały „Podyplomowe Studia Wschodnie”, a od roku akad. 2012/2013 również licencjackie „Studia Wschodnie”.

Znaczącą formą aktywności Studium są konferencje naukowe poświęcone najważniejszym kwestiom regionu. Studium samodzielnie, bądź we współpracy wydaje czasopisma: „Obóz”, „Przegląd Wschodni”, „Pro Georgia”, „Nowy Prometeusz” i „Warsaw East European Rewiev”, redaguje tez internetowy „BIS – Biuletyn Informacyjny Studium”, poświęcony „sprawom wschodnim”. Studium jest koordynatorem licznych programów stypendialnych, m.in.: Programu Stypendialnego Rządu RP im. K. Kalinowskiego, Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców. Od 2006 r. w ramach Studium funkcjonuje również Stacja Kaukaska na Uniwersytecie Państwowym im. I. Dżawachiszwili w Tbilisi, mająca na celu wspierać kaukasko-polską współpracę naukową, a od 2015 r. działa również Stacja kijowska z siedzibą w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. W roku 2011 Studium udało się uruchomić magisterskie „Studia Wschodnie” na Ukrainie – w których uczestniczą studenci Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Iwanofrankowsku oraz Akademii Ostrogskiej.

Szczegóły

Start:
5 grudnia 2020 @ 09:00
Koniec:
6 grudnia 2020 @ 17:00
Wydarzenie kategoria: