Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Sesja Kaukazologiczna dla Młodych Naukowców im. Tadeusza Świętochowskiego

28 kwietnia 2018 - 29 kwietnia 2018

XVI Sesja Kaukazologiczna dla Młodych Naukowców

im. Tadeusza Świętochowskiego

28-29 kwietnia 2018

Sala Balowa, Pałac Potockich Uniwersytet Warszawski

(ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

 

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom współczesnych problemów w państwach Kaukazu, wsparcie studentów, doktorantów i absolwentów w pracach badawczych związanych z regionem, a także pomoc w integracji środowiska naukowego kaukazologów. Prezentacja osiągnięć  naukowych studentów, zarówno tych, którzy ukończyli swoje prace badawcze jak i tych, którzy są w trakcie przygotowywania prac magisterskich w ramach specjalizacji kaukaskiej.

Tematyka konferencji skupiać się będzie na współczesnych metodach badań nad historią, kulturą i współczesną politykę Kaukazu. Ponadto, tematem centralnym będzie analiza zachodzących zmian społecznych, politycznych i kulturowych na Kaukazie z uwzględnieniem kontekstu historycznego i kulturowego, problematykę zmian polityczno-ustrojowych oraz przekształceń społeczno-gospodarczych jak i sytuacji międzynarodowej Kaukazu. Szczególna uwaga skupiona będzie na konfliktach wewnętrznych w tych państwach, zjawiskach separatyzmu etnicznego, przechodzących w określonych warunkach w otwarte konflikty zbrojne o szerokim rezonansie międzynarodowym – problem Górskiego Karabachu w relacjach Armenii i Azerbejdżanu, tzw. Płd. Osetii i Abchazji w Gruzji. Każdy z wymienionych konfliktów pociągnął za sobą przemiany w sferze politycznej, społecznej, etnicznej, gospodarczej. Konflikty utrudniają rozwój polityczny i gospodarczy krajów dotkniętych i stwarzają problemy migracyjne na dużą skalę. Ponadto, rozległy obszar Kaukazu, rozciągający się pomiędzy Morzem Czarnym a Kaspijskim nie stanowi całości. Istnieje tu wyraźny podział, na który miały wpływ przede wszystkim stosunki polityczne, ewoluujące w ciągu wieków. Tło tematyki obejmuje również omówienie uwarunkowania geopolitycznego w obszarze pogranicza kontynentów Azji i Europy, środowiska etniczno-kulturowego, jak i głównych wątków historii okresów poprzednich, poczynając od podboju przez Rosje Sowiecką w początkach lat 20. tych XX wieku.

Język konferencji: polski, angielski

Lista zakwalifikowanych referatów zostanie ogłoszona 15 kwietnia 2018 r.

Prof. Tadeusz Świętochowski (1932-2017) był jednym z najwybitniejszych  badaczy współczesnego Azerbejdżanu i historii Bliskiego Wschodu, autor wielu książek i monografii. Profesor Emeritus Uniwersytetu Columbia i Uniwersytetu Monmouth. Dr h.c. Uniwersytetu Chazarskiego i Uniwersytetu Bakijskiego. W Studium Europy Wschodniej udzielał wykładów jako Permanent Visiting Professor oraz Senior Specialist w ramach programu Fulbrighta. Urodzony we Francji. Syn przedwojennego dyplomaty RP Stanisława Świętochowskiego, uwięzionego po 17 września, zamordowanego prawdopodobnie w więzieniu na Butyrkach w Moskwie. Ostatnie lata życia spędzał pomiędzy Nowym Jorkiem i Warszawą gdzie po latach emigracji stworzył swój drugi dom. W 2016 r. udało mu się odzyskać polskie obywatelstwo, odebrane mu w czasach komunistycznych. Był niestrudzonym badaczem spraw Kaukazu, zawsze otwartym na dialog i gotowym do pomocy swoim studentom. Zmarł 15 lutego 2017 r. w Nowym Jorku. 27 lutego został pochowany w Fort Washington w Pensylwanii.

 

 

Szczegóły

Start:
28 kwietnia 2018
Koniec:
29 kwietnia 2018
Wydarzenie Category: