Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Konkurs o Nagrodę im. Juliusza Bardacha

15 grudnia 2017 @ 08:00 - 19 grudnia 2017 @ 17:00

Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego ogłasza trzeci konkurs o Nagrodę im. Juliusza Bardacha. 

Nagroda jest przyznawana dla najlepszych prac magisterskich i doktorskich, dotyczących problematyki spuścizny państwowej, prawnej i kulturalnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIX-XX wieku, lub analizujących problemy związane z historią co najmniej dwóch krajów ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego – Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy.

Termin zgłaszania prac – 15 grudnia 2017 r. Prosimy o przesyłanie proponowanych prac na adres: rustisk@centras.lt

Do dnia 15 stycznia 2018 roku komisja powołana przez Instytut WXL ogłosi listę prac nominowanych do nagrody.

Kandydaci zostaną zaproszeni do Wilna, gdzie 15 lutego 2018 roku odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia Nagrody.

Regulamin

Nagroda im. J. Bardacha powołana przez Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego (dalej: Nagroda) będzie przyznawana za prace doktorskie (kandydackie) lub magisterskie (lub równorzędne), poświęcone ideom WXL.
1. Nagroda ma na celu zachęcić do podjęcia badań nad spuścizną WXL, jego tradycjami państwowymi, prawnymi i kulturowymi.
2. Priorytet będzie nadawany pracom, dotyczącym tradycji państwowych, prawnych i kulturowych WXL, oraz przejawom trwania idei WXL w XIX i XX w., jak również tematom, poświęconym historii przynajmniej dwóch wchodzących w skład WXL późniejszych państw – Litwy, Białorusi, Ukrainy, a także Polski.
3. Zgłaszane do Nagrody prace mogą dotyczyć różnych obszarów nauk humanistycznych į społecznych, a w szczególności: historii, politologii, historii sztuki, filologii, socjologii, historii prawa i ustroju oraz geografii.
4. Do Nagrody mogą być zgłaszani obywatele dowolnego kraju, którzy przedłożą rozprawę doktorską (kandydacką) lub pracę magisterską (zgłaszane mogą być również inne równorzędne prace dyplomowe). Termin składania prac będzie ogłaszany każdorazowo w liście informacyjnym.
5. Do Nagrody nie mogą być zgłaszane prace starsze niż powstałe w okresie ostatnich dwóch lat.
6. Pracę do Nagrody może zgłosić sam kandydat lub instytucja (katedra, wydział, centrum naukowe i in.), po uzyskaniu akceptacji kandydata.
7. Zgłaszane do Nagrody prace mogą być napisane w języku litewskim, polskim, białoruskim, ukraińskim, a także rosyjskim lub angielskim.
8. Wersję elektroniczną pracy oraz opinie promotora (dla prac doktorskich i magisterskich) i recenzenta (tylko dla prac magisterskich) należy przesłać na adres rustisk@centras.lt.
9. Zwycięzców – pierwsze, drugie i trzecie miejsce – wyłoni komisja naukowa powołana przez Instytut WXL.
10. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Instytutu WXL (www.iwxl.lt), albo +370 686 31146, rustisk@centras.lt (Rūstis Kamuntavičius).

 

Szczegóły

Start:
15 grudnia 2017 @ 08:00
Koniec:
19 grudnia 2017 @ 17:00
Wydarzenie Category: