Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

NOWE KADRY DLA NOWEJ BIAŁORUSI – Specjalistyczny Program Kształcenia Dyplomatów

6 września @ 08:00 - 15 września @ 23:59

STUDIUM DYPLOMATYCZNE – II EDYCJA

Specjalistyczny Program Kształcenia

 

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór kandydatów do specjalistycznego programu kształcenia:

Studium Dyplomatyczne – II edycja

Studium Dyplomatyczne to unikatowy modułowy program, mający na celu kształcenie w Polsce nowych białoruskich kadr dyplomatycznych. Kurs będzie obejmował m.in. analizę sytuacji politycznej na Białorusi i na obszarze postsowieckim, teorię i praktykę polityki i dyplomacji, politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, protokół dyplomatyczny, prawo międzynarodowe itd. Kształcenie będzie prowadzone przy udziale doświadczonych wykładowców i dyplomatów, we współpracy z Akademią Dyplomatyczną MSZ RP.

Wymagania wobec kandydatów:

 • obywatelstwo białoruskie;
 • ukończone studia wyższe (preferowane specjalności: prawo, historia, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne i pokrewne);
 • znajomość i zainteresowanie zagadnieniami z zakresu polityki i stosunków międzynarodowych regionu Europy Środkowo-Wschodniej;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (umożliwiająca rozumienie wykładów i czynny udział w zajęciach programowych);
 • limit wiekowy: do 35 lat (w wyjątkowych wypadkach więcej).

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony Kwestionariusz kandydata (do pobrania tutaj);
 • kopia białoruskiego paszportu;
 • kopia dyplomu/zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych wraz z uzyskanym stopniem naukowym;
 • CV zawierające informację o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu, publikacjach, tematach prac dyplomowych oraz znajomości języków;
 • list motywacyjny (2000 znaków);
 • UWAGA: dokumenty aplikacyjne są przyjmowane wyłącznie w formacie WORD (.doc / .docx) lub PDF;
 • dokumenty muszą być przesyłane wg formatu: Nazwisko (łacińska pisownia z paszportu)_nazwa (np. Ivanou_CV – dla CV, Ivanova_LM – dla listu motywacyjnego etc.)

 

Oferujemy:

 • bezpłatne studia;
 • limit miejsc: 25;
 • unikatowy, modułowy program kształcenia, skierowany przede wszystkim na zdobycie doświadczenia i umiejętności praktycznych;
 • językami wykładowymi kursu są: polski, angielski, białoruski, rosyjski;
 • intensywny lektorat języka polskiego podczas trwania programu;
 • możliwość odbycia praktyk/zdobycia doświadczenia w renomowanych instytucjach polskich, a w miarę możliwości także między- i ponadnarodowych;
 • comiesięczne stypendium w wys. 2400 PLN (wypłacane w czasie pobytu w Polsce).

 

 Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2021 r., do 23:59 czasu polskiego.

Wymagane dokumenty prosimy wysyłać na adres: cd.studium@uw.edu.pl . W tytule maila prosimy wpisywać: Imię nazwisko (łacińska pisownia z paszportu) – CD II (np. Mikalai Ivanou – CD II ).

Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie lub niespełniające ww. wymogów, nie będą rozpatrywane.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeńKomisja kwalifikacyjna skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami/kami.

Program będzie realizowany w Warszawie. Pobyt w Warszawie jest warunkiem otrzymania stypendium i uczestnictwa w Programie.

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się: 27 września – 1 października 2021 roku.

Ogłoszenie wyników: do 11 października 2021 roku.

Przyjazd do Warszawy: do 31 października 2021 roku.

Rozpoczęcie wykładów: 2 listopada 2021 roku.

Całość kosztów uczestnictwa w Programie zostanie pokryta ze środków pomocowych Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach projektu „Solidarni z Białorusią’’.

Format realizacji programu będzie uzależniony od rozwoju sytuacja epidemiologicznej w Polsce.

 

Realizacja II edycji Studium Dyplomatycznego przewidziana jest na okres: listopad 2021 – lipiec 2022 (wykłady – lektoraty – praktyki).

Szczegóły

Start:
6 września @ 08:00
Koniec:
15 września @ 23:59
Wydarzenie kategoria: