Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Dyskusja “Inni na peryferiach”

13 stycznia 2017 @ 18:00 - 20:00

Zapraszamy do udziału w dyskusji “Inni na peryferiach” w ramach prezentacji nowego numeru czasopisma Obóz-Peryferie. W dyskusji wezmą udział: dr Kazimierz Wóycicki (moderator), prof. Tomasz Zarycki, dr Ludwika Włodek, dr Wojciech Stanisławski. Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2017 r. w sali Laboratorium (poziom -1) w Domu Spotkań z Historią. 

oboz_nr_02_2016Na peryferiach, na obszarach, które przez dłuższy czas podlegały zewnętrznej dominacji, tożsamość rzadko kiedy jest tak oczywista i wyraźna jak w centrum. Przepojeni ciągłym poczuciem niepewności tutejsi mieszkańcy bardziej boją się obcych niż przekonani o własnej podmiotowości rezydenci centrów. Dla nich każdy nowy przybysz stanowi konkurencję w walce o godność i uznanie. Tu inny stanowi zagrożenie. Trudniej w nim widzieć partnera, bo możliwości współpracy i budowania wspólnego dobra przesłania lęk o zachowanie własnej tożsamości. To właśnie peryferiom i charakterystycznym dla peryferiów postawom wobec Innego poświęcony jest najnowszy numer „Obozu”. Zawarte w nim teksty stanowią świetny materiał wyjściowy do dyskusji na ten temat, która odbędzie się 13 stycznia 2017 r. w sali Laboratorium (poziom -1) o godz. 18 w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20 w Warszawie.

W dyskusji wezmą udział: dr Kazimierz Wóycicki (moderator), prof. Tomasz Zarycki, dr Ludwika Włodek, dr Wojciech Stanisławski.

Ludwika Włodek – socjolożka, adiunkt w Studium Eu­ropy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje specjalizacją Azja Środkowa. Interesują ją ideolo­gie narodowe i polityka tożsamości, szczególnie w wa­runkach transformacji ustrojowej, zarówno w regionie Azji Środkowej jak i w Europie Środkowej i Wschodniej.

Tomasz Zarycki – socjolog i geograf społeczny. Absol­went, a obecnie profesor Uniwersytetu Warszawskiego i tamże dyrektor Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca. Do jego głównych pól zainteresowania należą socjologia polityki, kultury, wie­dzy i pamięci a także geografia społeczno-polityczną krajów Europy Środkowej i Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Rosji. Zajmował się m.in. pro­blematyką podziałów politycznych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, geografią po­lityczną i wyborczą regionu oraz zastosowaniem do opisu jego zróżnicowań społecznych koncepcji kapi­tału kulturowego. Przedmiotem jego zainteresowani jest także analiza dyskursu, a także zastosowania teorii krytycznej (w tym studiów post-kolonialnych) do badań społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej.

Kazimierz Wóycicki – dziennikarz, publicysta, polito­log, filozof. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 70. i 80. utrzymywał liczne kontakty z niemiecką opozycją demokratyczną, m.in. jako współinicjator i sygnatariusz listu polskich i wschodnioniemieckich działaczy opozycyjnych (1989), a także współredaktor listu polskich i niemiec­kich intelektualistów katolickich (1989), redaktor naczel­ny dziennika „Życie Warszawy” (1990- 1993). Dyrektor Instytutu Polskiego w Düsseldorfie (1996-1999) i Lipsku (2000-2004). Dyrektor oddziału szczecińskiego Instytu­tu Pamięci Narodowej (2004- 2008), doradca ministra w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowa­nych Janusza Krupskiego (2008- 2011), wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Współinicjator Grupy Kopernika – polsko-niemieckiego kręgu dyskusyjnego (nagroda Uniwersytetu Viadrina w 2008). Szef zespołu doradców społecznych przy Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych (2009-2011). Przewodniczący Stowarzy­szenia Przyjaciół Muzeum Historii Polski. Członek pol­skiego PEN-Clubu.

Wojciech Stanisławski – historyk, redaktor, tłumacz, Dr historii, Do stycznia 2017 r. redaktor magazynu „Plus Minus”, publicysta („Rzeczpospolita”, „Przegląd Polityczny”, „Aspen Review”) i recenzent („Nowe Książki”). Jako historyk zajmuje się dziejami emigracji rosyjskiej w międzywojennej Europie, szerzej – historią Rosji. Lubi sielanki.

***

Numer 55 „Obozu” jest poświęcony szeroko pojętej problematyce relacji centrów-peryferii. Wśród autorów Obozu-Peryferie znaleźli się: Jan Sowa, Ludwika Włodek, Tomasz Zarycki, Mariusz Kowalski, Krzysztof Nieczypor i Kazimierz Wóycicki. Dział Raporty zostały przygotowany przez redakcję portalu Eastbook.eu. Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści na stronie internetowej SEW UW: http://bit.ly/2i5nOEp.
Nowy numer „Obozu” dostępny jest w Księgarni naukowej im. Bolesława Prusa oraz w Biurze Studium Europy Wschodniej UW przy ul. Oboźna 7/55.

Kontakt i dystrybucja: oboz.studium@uw.edu.pl

Czasopismo „Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego”, założone w 1981 r. (Jerzy Targalski, Andrzej Ananicz, Kazimierz Stembrowicz, Wojciech Maziarski, Marek Pernal, Jan Malicki i in.) do 1989 r. ukazywało się w podziemiu, wydano 19 numerów.

Nowa edycja czasopisma wydawana jest w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego od roku 1991. Tradycyjnie „Obóz” obejmował problematykę narodów obozu komunistycznego. Dziś na jego łamach ukazują się artykuły znawców problematyki Europy Środkowej, często jednocześnie wykładowców Studium Europy Wschodniej. Do tej pory ukazało się 55 zeszytów.

Szczegóły

Data:
13 stycznia 2017
Czas:
18:00 - 20:00
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:

Organizator

Czasopismo “Obóz”
Telefon:
22 55 21 888
Email:
oboz.studium@uw.edu.pl
Strona internetowa:
studium.uw.edu.pl

Miejsce

Dom Spotkań z Historią
ul. Karowa 20
Warszawa, 00-324
+ Google Map
Telefon:
22 255 05 00
Strona internetowa:
http://dsh.waw.pl