Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Podzielony/zjednoczony Kraj: Białoruś i Polska we wrześniu 1939

15 listopada 2019 @ 08:00 - 18:00

Centrum Studiów Białoruskich przy Studium Europy Wschodniej zaprasza na

V międzynarodową konferencję naukową

“Podzielony/zjednoczony Kraj: Białoruś i Polska we wrześniu 1939 r.”

“Падзелены/аб’яднаны Край: Беларусь і Польшча ў верасні 1939 года”

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2019 w Sali Balowej Pałacu Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32.

Program konferencji:

8:30-9:00 Rejestracja

 9:00 Powitanie Uczestników:

Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (SEW UW)

Aliaksandr Kraucewicz, Kierownik Centrum Studiów Białoruskich (CSB SEW UW)

 

9.15-11.15 Panel I. Moderator: Aliaksandr Smalianczuk (wystąpienie – do 15 minut)

РЫГОР ЛАЗЬКО (Гомель). Аб’яднанне Беларусі ў верасні 1939 г. як элемент краху Версальскай сістэмы (Zjednoczenie Białorusi we wrześniu 1939 r. jako element upadku systemu wersalskiego).

Tadeusz Gawin (Warszawa). Sowietyzacja północnowschodnich województw II RP (Zachodniej Białorusi) 1939-1941 (Саветызацыя паўночна-ўсходніх ваяводстваў ІІ Рэчы Паспалітай (Заходняй Беларусі). 1939-1941 гг.).

АЛЕНА ГЛАГОЎСКАЯ (Быдгошч). Надзеі і расчараванні беларусаў у верасні 1939 г. (Nadzieje i rozczarowania Białorusinów we wrześniu 1939 r.).

Jerzy Grzybowski (Warszawa). Postawy działaczy białoruskich wobec wydarzeń 1939 r. (Стасунак дзеячаў беларускага руху да падзеяў верасня 1939 г.).

ІГАР МЕЛЬНІКАЎ (Менск). Магілы неабвешчанай вайны. Савецкія і польскія вайсковыя пахаванні верасня 1939 г. на былой савецка-польскай мяжы (Mogiły niewypowiedzianej wojny. Radzieckie i polskie pochówki wojenne z września 1939 r. na byłej granicy radziecko-polskiej).

Andrej Czarniakiewicz (Warszawa). «Być konfidentem»: postać informatora policji państwowej w codziennym życiu województw północnowschodnich II Rzeczypospolitej 1921-1939 («Быць канфідэнтам”: постаць інфарматара дзяржаўнай паліцыі ў штодзённым жыцці паўночна-ўсходніх ваяводстваў ІІ Рэчы Паспалітай. 1921-1939 гг.).

Dyskusja

11.45-12.00 Przerwa kawowa

11.45-13.30 Panel II. Moderator: Tadeusz Gawin (wystąpienie – do 15 minut)

Aliaksandr Smalianczuk (Warszawa), „Zjednoczenie Białorusiw polityce historycznej Republiki Białoruś oraz w relacjach mieszkańców pogranicza polskobiałoruskiego („Уз’яднанне Беларусі” ў гістарычнай палітыцы Рэпублікі Беларусь і ў вусных успамінах жыхароў былога польска-беларускага памежжа.).

УЛАДЗІМІР ЛОБАЧ (Полацак). “Заходнікі” vs “Усходнікі”: соцыякультурныя стэрэатыпы ў культурнай памяці вясковага насельніцтва Віцебшчыны („Zachodnicy” vs „Wschodnicy”: społecznokulturowe stereotypy w pamięci kulturowej ludności wiejskiej Witebszczyzny).

КАНСТАНЦІН САВІЦКІ (Масква-Лодзь). Эксплікацыя савецкай траўмы палякаў “Kresów Wschodnich” у сямейных наратывах (Wyjaśnienie radzieckiej traumy Polaków z „Kresów Wschodnich” w przekaz ach rodzinnych).

Siarhej Tokć (Warszawa), „Powstanie w Skidlu” (1939 r.) w relacjach świadków (“Паўстанне ў Скідалі” (1939) у вусных успамінах сведкаў).

ТАЦЦЯНА КАСАТАЯ (Гродна). Стратэгіі паводзін гарадзенцаў пасля 17 верасня 1939 г.: на падставе вусных успамінаў (Strategie przetrwania mieszkańców Grodna po 17 września 1939 r. w relacjach mówionych).

Dyskusja

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-16.30 Okrągły stół: „Wyzwolenie” czy „okupacja”? Jesień 1939 roku w pamięci Białorusinów i Polaków. Czy jest możliwy konsensus?” (prowadzący A. Smalianczuk)

Uczestnicy: Ryhor Laźko (Homel), Siarhiej Tokć (Warszawa), Wojciech Śleszyński (Białystok), Jan Jerzy Milewski (Białystok).

 17.00 Prezentacja

  1. Smalianczuk (red.). ”За першымі саветамі”. Польска-беларускае памежжа 1939-1941 гг. y вусных успамінах жыхароў Беларусі (Za pierwszego Sowieta”. Białorusko-polskie pogranicze lat 1939-1941 w relacjach mówionych mieszkańców Białorusi”) (Мińsk, 2019).

 

 

Szczegóły

Data:
15 listopada 2019
Czas:
08:00 - 18:00
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , ,