Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Programy stypendialne – nabór otwarty!

17 listopada 2021 @ 08:00 - 1 marca 2022 @ 17:00

Rozpoczynamy nabory do trzech programów stypendialnych:

  • Wschodniej Szkoły Zimowej,
  • Magisterskich Stypendiów Wschodnich oraz
  • Programu dla młodych naukowców.

Wschodnia Szkoła Zimowa

Szkoła (zajęcia planowane są na okres od 28 lutego 14 marca 2022) przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia (w wyjątkowych wypadkach więcej), i którzy przygotowują prace magisterskie lub licencjackie z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).
Uczestnikami Szkoły mogą być słuchacze z Europy Wschodniej i Środkowej, krajów bałtyckich, Bałkanów, Rosji, Azji
Środkowej i Kaukazu oraz z Polski.

Termin składania aplikacji: 15 stycznia 2022. Zainteresowani mogą znaleźć szczegółowe informacje tutaj.

Stypendia wschodnie

Stypendia przeznaczone są na odbycie dwuletnich, magisterskich Studiów Wschodnich UW w okresie od 1.X.2022 do 30.VI.2024.

Kandydaci mogą pochodzić ze wszystkich krajów Europy Wschodniej, Bałkanów nie
należących do Unii Europejskiej, Kaukazu i Azji Środkowej. Dla kandydatów z Rosji, kraju
niebędącego oficjalnym beneficjentem programu polskiej współpracy rozwojowej, studia
odbywają się na zasadzie odpłatności.

Preferowane są kandydatury osób mogących już wykazać się osiągnięciami naukowymi
lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowe działania i osiągnięcia dają szanse
wykorzystania zdobytej specjalizacji w ich własnych krajach w różnych dziedzinach życia
naukowego lub publicznego.

Termin składania aplikacji: 20 marca 2022.

Po szczegółowe informacje zapraszamy tu, a po kwestionariusz kandydata – tutaj.

Młodzi naukowcy

Program dla młodych naukowców – a to już jego dwudziesta edycja – jest adresowany do kandydatów z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. Stypendia są przyznawane na realizację projektu badawczego w ramach stażu naukowego.

Preferowane są kandydatury tych osób, które mogą wykazać się już pewnymi osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, a których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania w ich
krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej.

Termin składania aplikacji: 1 marca 2022.

Szczegółowe informacje można pobrać można pobrać stąd, a kwestionariusz – stąd.

Zapraszamy!

 

 

Szczegóły

Start:
17 listopada @ 08:00
Koniec:
1 marca 2022 @ 17:00
Wydarzenie kategoria: