Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Przegląd Wschodni – kompletny tom XV już dostępny!

18 marca @ 08:00 - 16 kwietnia @ 17:00

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że ukazały się drukiem zeszyty 58, 59 i 60 Przeglądu Wschodniego. Wraz z wydanym wcześniej numerem 57 opublikowane zeszytu tworzą pełny, zamknięty tom XV.

„Przegląd Wschodni” to kwartalnik naukowy, wydawany od 1991 r. we współpracy ze Studium. Poświęcony jest historii Europy Wschodniej i Rosji jako regionu kulturowo-politycznego; ich dziejów od średniowiecza do współczesności. Najwybitniejsi przedstawiciele historii, historii kultury i sztuki, literatury, językoznawstwa, geografii, demografii, etnologii itp. podejmują w nim szeroko rozumianą problematykę wspólnego dziedzictwa regionu i różnic między poszczególnymi narodami go zamieszkującymi.

W numerze 58:

 • Jerzy GAUL
  Przez zaborczą Austrię do niepodległej Polski. Wojskowy,
  polityczny i cywilizacyjny wymiar polskiej racji stanu
  1867–1918
 • Wojciech ŁYSEK
  Józef Piłsudski wobec wschodniego sąsiedztwa do
  1918 roku
 • Martinas MALUZINAS
  Działalność Augustinasa Voldemarasa jako kreatora litewskiej
  polityki zagranicznej wobec Polski, Niemiec, ZSRR oraz
  pozostałych krajów bałtyckich w latach 1918–1920
 • Andrzej GĄSIOROWSKI
  Polski ruch świetlicowy na terenie Republiki Litewskiej
  (1918–1940)
 • Marcin TYSZKA
  Z dziejów parafii ormiańskokatolickiej w Stanisławowie
 • Dariusz MACIAK
  Ormianie w Polsce – polscy Ormianie. W związku z obchodami
  650. rocznicy wydania przywileju z 1367 dla polskich
  Ormian
 • IN MEMORIAM
  Adrian JUSUPOVIĆ
  Andrzej Poppe

W numerze 59:

 • Nagrody Przeglądu Wschodniego 2015
  Nagroda Przeglądu Wschodniego 2015 w kategorii Dzieła Krajowe – Marian Małecki (laudacja: Tomasz GĄSOWSKI)
  Nagroda Przeglądu Wschodniego 2015 w kategorii Dzieła Krajowe – Paweł Rokicki (laudacja: Wojciech MATERSKI)
  Nagroda Przeglądu Wschodniego 2015 w kategorii Dzieła Zagraniczne – Theodore Weeks (laudacja: Leszek ZASZTOWT)
  Nagroda Przeglądu Wschodniego 2015 w kategorii Popularyzacja Problematyki Wschodniej – Ołeksandr Zinczenko
  Nagroda Specjalna Przeglądu Wschodniego 2015 – Elżbieta Smułkowa (laudacja: Stanisław SZUSZKIEWICZ)
  Nagroda Przeglądu Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora – Stowarzyszenie MEMORIAŁ z Moskwy (laudacja: Zbigniew GLUZA)
 • Helena KRASOWSKA
  Język polski na Bukowinie Karpackiej w otoczeniu
  wielojęzycznym i wielokulturowym
 • Tadeusz GAWIN
  Sowietyzacja polskiej mniejszości narodowej na Białorusi w
  latach 1956–1986
 • Volodymyr TROFYMOVYCH
  Symon Petlura – Józef Piłsudski. Trudna droga do umowy
  warszawskiej 1920 roku
 • Andrii SMYRNOW
  Problemy relacji polsko-ukraińskich w działalności Stepana
  Skrypnyka (1930–1939)
 • Marcin KRUSZYŃSKI
  Rosyjska „biała emigracja” w obiektywie pracowników
  polskiego MSZ (lata 20. i pocz. lat 30.)
 • Aleksander Szklennik i jego Wspomnienia (przyg. Joanna
  GIEROWSKA-KAŁŁAUR)

W numerze 60:

 • Plan konferencji „Wielki Projekt”. 360. rocznica Unii
  Hadziackiej 1658–2018
 • Henryk LITWIN
  „Pakty hadziackie” – unia czy ugoda?
 • Mariusz R. DROZDOWSKI
  Na szlaku do Hadziacza. Szlachta koronna wobec ugody białocerkiewskiej
 • Teresa CHYNCZEWSKA-HENNEL
  „Iungit et sociat” jedne członki i serca z dawności naszych – o Unii Hadziackiej w 360. rocznicę
 • Mirosław NAGIELSKI
  Unia Hadziacka – niespełniona idea Rzeczypospolitej Trojga Narodów
 • Wiktor HOROBEC
  Unia Hadziacka 1658 roku: szanse i ryzyko realizacji projektu w sferze polityki zagranicznej dla Hetmanatu i Rzeczypospolitej
 • Piotr KROLL
  Rzeczpospolita wobec Hetmanatu w latach 1654–1659, czyli o trudnej drodze do Unii Hadziackiej i przyczynach jej upadku
 • Wiktor BRECHUNENKO
  Unia Hadziacka 1658 roku i problem uznania międzynarodowego
  Hetmanatu
 • Antoni MIRONOWICZ
  Sprawy wyznaniowe w ugodzie hadziackiej
 • Oleksij SOKYRKO
  „Inter Arma”. Aspekty wojskowe Unii Hadziackiej 1658 roku
 • Walentyna SOBOL
  Unia Hadziacka w literaturze pięknej

Wydania finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Szczegóły

Start:
18 marca @ 08:00
Koniec:
16 kwietnia @ 17:00
Wydarzenie kategoria: