Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

WIELKI PROJEKT. 360 rocznica Unii Hadziackiej 1658-2018

16 września 2018 @ 09:00 - 19:00

16 września 2018, w Hadziaczu na Ukrainie odbędzie się konferencja poświęcona 360. rocznicy Unii Hadziackiej z 1658 roku.

Iwan Wyhowski – jeden z inicjatorów i sygnatariuszy Unii Hadziackiej

Zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM KONFERENCJI.


Unia Hadziacka w historii znana jest także jako ugoda. Traktat, układ podpisany między Rzecząpospolitą Obojga Narodów a Kozaczyzną, z powodu rangi przyjętych zobowiązań stał się jednak godnym określenia Unia Hadziacka. Planowano wprowadzenie głębokich zmian ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów – połączenie w jedno państwo trzech części: Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Wielkie Księstwo Ruskie. Miała powstać Rzeczpospolita Trojga Narodów oparta na prawie, zasadzie równości, zgodnie z mającą ogromy wymiar moralny i historyczny dewizą: „Równi z równymi – wolni z wolnymi”, a trzy ruskie województwa (kijowskie, czernihowskie i bracławskie) miały być w składzie Rzeczypospolitej na zasadach federacyjnych. Ugoda Hadziacka pierwszy raz w historii miała zrównać Ruś z Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim, co w przyszłości stworzyłoby realne podstawy polityczne, moralne i społeczne do utworzenia wielkiej i silnej Rzeczypospolitej Trojga Narodów zdolnej oprzeć się ekspansji Moskwy, Turcji, Chanatu Krymskiego i innym zaborczym państwom.

Tej wielkiej, dziejowej szansy nie potrafili wykorzystać Kozacy, Polacy i Litwini. Wielcy tego świata nie potrafili wytrwać w godności, połączyć ruskie, polskie i litewskie sztandary w jednym szeregu. Upadek Unii był strategicznym sukcesem Rosji carskiej.

Ugoda Hadziacka – główne postanowienia
• Ugoda znosiła zawartą w 1654 roku Ugodę Perejasławską – sojusz Kozaczyzny Chmielnickiego z carską Rosją.
• Księstwo Ruskie (Hetmanat) miało utworzyć urzędy takie jak w Rzeczypospolitej: urząd marszałka ruskiego, hetmana, kanclerza ruskiego.
• Planowano dopuszczenie posłów ruskich do Sejmu a biskupów prawosławnych do Senatu.
• Unia Brzeska miała być wyłączona na ziemiach Księstwa Ruskiego.
• 1000 Kozaków ze starszyzny otrzymałoby nadanie praw szlacheckich jednorazowo.
• 100 kozaków ze starszyzny pułkowej, z każdego pułku, co roku, miało otrzymać szlachectwo.
• Planowano zwiększenie rejestru do 30 000.
• Król zezwolił na utworzenie na ziemiach księstwa ruskiego dwóch akademii.
• Unia zapewniała powrót szlachcie polskiej i ruskiej do swoich majątków, zrujnowanych podczas powstania Chmielnickiego.

Szczegóły

Data:
16 września 2018
Czas:
09:00 - 19:00
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , ,