Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Wolny Uniwersytet Białoruski / Вольны Беларускі Ўніверсітэт

17 listopada 2020 @ 08:00 - 28 lutego 2021 @ 17:00

Projekt pomocowy ,,Wolny Uniwersytet Białoruski” realizowany w ramach planu współpracy rozwojowej “Polska Pomoc” w 2020 roku.


W kontekście pogłębiającego się kryzysu politycznego na Białorusi represje i wzmożona cenzura na uniwersytetach poważnie ograniczą lub nawet wykluczą treści reformatorskie z programów edukacyjnych. Brak instytucjonalnej autonomii szkolnictwa wyższego nie pozwala mu skutecznie opierać się naciskom władz i zaspokajać zapotrzebowanie młodych ludzi na nabywanie kompetencji pozwalających skutecznie oprzeć się konserwatywnej reakcji oraz promowanie wartości demokratycznych i liberalnych.

W tych warunkach stworzenie projektu edukacyjnego online stanie się najważniejszym kanałem kształtowania potencjału reformatorskiego w białoruskim społeczeństwie, co pozwoli przezwyciężyć cenzurę i bez opuszczania Białorusi kontynuować rozwój kompetencji reformatorskich wśród młodych ludzi.

Realizacja projektu umożliwi organizację i wdrożenie procesu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość. Wdrożenie projektu zapewni kształcenie wyspecjalizowanej kadry dla przyszłego zarządzania demokratycznym państwem białoruskim. Docelowo absolwenci studiów to przyszła kadra administracyjna w urzędach państwowych, instytucjach gospodarczych, politycznych i społecznych oraz mediach.

W odpowiedzi na budzącą się świadomość narodową Białorusinów, wobec trwającej od sierpnia 2020 rewolucji, która ogarnęła Białoruś, uwzględniając potrzebę pomocy wobec politycznych represji, 20 października 2020 r., w auli im. Adama Mickiewicza Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, podpisany został list intencyjny o zamiarze współpracy w celu realizacji projektu pomocowego pt. Wolny Uniwersytet Białoruski (WUB) w ramach planu “Solidarni z Białorusią”.

Projekt finansowany z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa.

Wolny Uniwersytet Białoruski (WUB).

Projekt zainicjowany został przez Radę Społeczną w składzie 60 znanych białoruskich naukowców, działaczy kultury, artystów, dziennikarzy, polityków i osób publicznych, na czele z dr. Aleksandrem Milinkiewiczem a wsparty przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerami akademickimi projektu będą m.in. Kolegium Europejskie w Natolinie, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum Technologii Edukacyjnej Uniwersytetu w Tallinnie. WUB wspierany jest przez wybitnych przedstawicieli społeczeństwa demokratycznego na Białorusi, m.in.: Swiatłanę Aleksijewiczową, Alesia Bialackiego, Andżelikę Borys i Stanisława Szuszkiewicza.

List intencyjny o zamiarze współpracy w celu realizacji projektu w ramach inicjatywy ‘Solidarni z Białorusią’, został podpisany w obecności liderki białoruskiej opozycji, pani Swiatłany Cichanouskiej przez dr Aleksandra Milinkiewicza, Kanclerza Fundacji Wolny Uniwersytet Białoruski i Jana Malickiego, dyrektora Studium Europy Wschodniej UW.

Na etapie prac przygotowawczych projekt miał poparcie EED (European Endowment For Democracy), Fundacji Konrada Adenauera, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Ambasady Wielkiej Brytanii w Mińsku, Komitetu Kultury i Edukacji oraz Delegacji do spraw Białorusi Parlamentu Europejskiego.


O projekcie

Głównym celem WUB jest wykształcenie przyszłych kadr zarządzających demokratycznym państwem białoruskim w oparciu o potencjał polskich uczelni. Program nauczania oparty będzie w dużej mierze na polskim doświadczeniu w kwestii wprowadzania reform transformujących ustrój państwa.

Istotą WUB będzie wykorzystanie najnowocześniejszych technologii nauczania w edukacji akademickiej na odległość, poszerzonych o cykliczne zjazdy, które odbywać się będą w Polsce.

Forma blended learning (wykłady na odległość oraz zjazdy stacjonarne w Polsce) pozwoli
na wykształcenie kadry specjalistów, którzy swą wiedzę wykorzystają na rzecz demokracji białoruskiej.

Zadaniem WUB będzie stworzenie transgranicznej inkluzywnej platformy edukacyjnej, która ma być miejscem kooperacji i integracji systemowych i niesystemowych kursów online dla białoruskiego szkolnictwa wyższego.

WUB zacznie swoją działalność od 1-rocznych studiów podyplomowych przede wszystkim
w specjalnościach, niezbędnych dla transformacji ustrojowej, gospodarczej i społecznej Białorusi.

Jednym z założeń projektu jest stworzenie kursów kształcenia na platformie e-learningowej w zakresie zarządzania, ekonomii, spraw społecznych, organizacji społecznych, organizacji
i działania związków zawodowych.

Innowacyjna forma projektu sprawi, że WUB będzie unikalnym uniwersytetem e-learningowym
z transgraniczną, sieciową społecznością akademicką, która będzie działać zgodnie z zasadą:

“Wszystko, co jest możliwe, robimy na Białorusi. To, czego nie możemy zrealizować na Białorusi, odbywać się będzie na terenie Unii Europejskiej”.


Funkcjonowanie

WUB będzie kontynuacją i rozszerzeniem dotychczasowych form pomocy polskiej i da szansę na edukację europejską także dla absolwentów uniwersytetów białoruskich.

WUB będzie wykorzystywał wielki potencjał znanej białoruskiej szkoły programowania oraz najlepszą we Wschodniej Europie białoruską infrastrukturę taniego szybkiego Internetu. Tworzona w projekcie współczesna, transgraniczna, inkluzywna platforma nauczania na odległość może być w przyszłości wykorzystana także w innych krajach Partnerstwa Wschodniego, przede wszystkim na Ukrainie i w Gruzji.

Uniwersyteckim organem odpowiedzialnym za realizację projektu WUB jest Studium Europy Wschodniej UW. Do przyszłej współpracy zaproszone zostały Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania UŁ, Kolegium Europejskie w Natolinie oraz Centrum Technologii Edukacyjnej Uniwersytetu w Tallinnie


Studia

Studenci WUB otrzymywać będą dyplomy i certyfikaty wystawione przez polskie uniwersytety. WUB będzie stale współpracować z najlepszymi polskimi uczelniami, z którymi zawierane będą umowy na nauczanie studentów.

WUB realizować będzie kształcenie w specjalnościach niezbędnych dla transformacji ustrojowej, gospodarczej i społecznej Białorusi. Program studiów skonstruowany zostanie tak, by jak najlepiej dopasować się do wymagań, jakie transformacja ustrojowa postawi przed Białorusinami.

Studia na WUB odbywać się będą w czterech językach – polskim, angielskim, białoruskim, rosyjskim.

WUB zaprasza do współpracy profesorów białoruskich, którzy utracili możliwość pracy na białoruskich uczelniach z powodu udziału w protestach. Wykładowcy mają możliwość dołączyć do kadry środowiska akademickiego i za pośrednictwem internetu kontynuować pracę z białoruskimi studentami bez opuszczania Białorusi.


Program nauczania

Działalność WUB rozpocznie się od pilotażowych kursów e-learningowych:

  • Historia i Kultura Białorusi
  • Teoria i Praktyka Polityki                                                                                                                                                   Przedmioty    realizowane będą przez Studium Europy Wschodniej UW (kształcenie specjalistów analityki politycznej oraz praktyki i teorii polityki) z udziałem profesorów i ekspertów, usuniętych z uczelni białoruskich ze względów politycznych (Centrum Studiów Białoruskich);
  • Współczesne dziennikarstwo dla niezależnych mediów białoruskich
    przedmiot realizowany przez Kolegium Europejskie w Natolinie we współpracy z Białoruskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy, laureatem Nagrody Sacharowa Za Wolność Myśli Parlamentu Europejskiego.
  • Global MiniMBA – Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem
    przedmiot realizowany przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) Uniwersytetu Łódzkiego wraz z partnerem – Białoruską Konfederacją Przedsiębiorczości.

 

Obecnie stwarzamy białoruską grupę roboczą z młodych ekspertów, składającą się głównie z absolwentów Programu Polskiego Rządu im. Konstantego Kalinowskiego i Programu Kirklanda oraz innych uczelni polskich.

Szczegóły

Start:
17 listopada 2020 @ 08:00
Koniec:
28 lutego @ 17:00
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:
,