Fińscy pracodawcy podczas kryzysu częściej oszukują pracowników z Estonii

23-05-20 Promocja 0 comment

Podczas pandemii koronawirusa fińscy pracodawcy zatrudniający pracowników z Estonii zaczęli częściej łamać przepisy i obchodzić prawo. Szczególnie zagrożeni są rosyjskojęzyczni mieszkańcy Estonii, którzy nie mówią po fińsku i nie znają fińskiego prawa — wynika z informacji prawników zajmujących się kwestiami pośrednictwa pracy.

Według różnych źródeł w Finlandii pracuje do 100 000 estońskich obywateli . Zdaniem mec. Leedy Ennok, która udziela porad prawnych rezydentom Estonii pracującym w Finlandii, podczas kryzysu koronawirusowego sytuacja pogorszyła się:

„W marcu zaczęły się problemy z wysyłaniem pracowników do domu z powodu braku pracy i natychmiastowym rozwiązywaniem umów, co jest w Finlandii nielegalne. Wielu pracodawców nie wydaje również zaświadczeń o wysyłaniu pracowników na urlop przymusowy, więc osoba taka nie może zarejestrować się jako bezrobotna i otrzymywać związane z tym świadczenia ”.

Według prawniczki rosyjskojęzyczni mieszkańcy Estonii są w jeszcze trudniejszej sytuacji. „Wiele osób nie zna języka [fińskiego], nie zna przepisów i nie wie, z kim się skontaktować” .

Pogorszenie koniunktury spowodowane epidemią COVID- 19 pogłębia się i wiele osób może stracić pracę. Nie skończyła się też stara praktyka niepłacenia wynagrodzeń: „Od stycznia do kwietnia złożyłam 87 wniosków w takich sprawach” — stwierdziła adwokat .

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium