Goście specjalni

15 edycja Warsaw East European Conference poświęcona będzie tematowi niepodległości.

Niepodległość formalna i nieformalna, polityczna, ekonomiczna, energetyczna, bezpieczeństwo i suwerenność a także dążenia separatystyczne to kwestie, z którymi w najbliższym czasie zmierzyć się będzie musiała Europa Środkowa i Wschodnia.

Temat tegorocznej WEEC został wybrany nieprzypadkowo. Rok 2018 to setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Rok 1918 stanowił ogromne wyzwanie dla całej Europy, na której mapach pojawiło się tak dużo nowych państw. Odzyskana bądź dopiero co uzyskana wraz z końcem Wojny Światowej niepodległość wymagała redefiniowania dotychczasowej polityki, sojuszy, układów gospodarczych, ruchów społecznych.

Dziś, po 100 latach od tego niezwykle burzliwego okresu temat niepodległości zdaje się być niezwykle aktualny. Uczestnicy 15 edycji WEEC wspólnie rozpatrzą historię, teraźniejszość i możliwe przyszłe scenariusze dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej zarówno w kontekście regionalnym, jak również międzynarodowym.

Goście Specjalni

Bogusław Winid

Polski dyplomata, doktor nauk humanistycznych, w latach 2006-2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, od 2007 do 2011 ambasador RP przy NATO i UZE, od 2011 do 2014 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 2014 do 2017 ambasador RP przy ONZ.

Jacek Czaputowicz

Polski politolog, nauczyciel akademicki i urzędnik państwowy, profesor nauk społecznych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, jeden z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Ruchu Wolność i Pokój. W latach 2008–2012 dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, w latach 2017–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2018 minister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Alfonsas Eidintas

Litewski historyk i wykładowca, dyplomata, od 2012 ambasador Republiki Litewskiej w Grecji.

Julie A. George

Profesor nauk politycznych w Queens College, City University of New York. W swojej pracy koncentruje się na etniczności, konfliktach i budowaniu państw w przestrzeni postkomunistycznej, szczególnie w Gruzji i Federacji Rosyjskiej.

Stefan Kawalec

Polski ekonomista, były wiceminister finansów. był współtwórcą tzw. planu Balcerowicza. Do 1991 pełnił funkcję dyrektora generalnego w tym resorcie i jednocześnie głównego doradcy ministra. Od 1991 do 1994 zajmował stanowisko wiceministra finansów

Zbigniew Antoni Kruszewski

Polski politolog, profesor University of Texas w El Paso, aktywny działacz Kongresu Polonii Amerykańskiej. Pełnił funkcję prezesa Ogólnoamerykańskiego Związku Studentów Polskich w Stanach Zjednoczonych oraz sekretarza Komitetu Politycznego Kongresu Polonii w stanie Illinois.

Partnerzy konferencji

Warsaw East European Conference