Gruziński parlament wprowadził „antyprotestowe restrykcje”

01-05-21 Promocja 0 comment

Parlament Gruzji przyjął w trzecim czytaniu poprawki do kodeksu wykroczeń administracyjnych, a sam projekt ustawy został rozpatrzony w trybie przyspieszonym. Opozycja i organizacje pozarządowe uważają, że jest on wymierzony w protestujących.

Zmiany w kodeksie zaostrzają sankcje za zakłócanie porządku publicznego i niepodporządkowanie się żądaniom organów ścigania. Ponadto poprawki przewidują wydłużenie czasu aresztu administracyjnego z 12 do 48 godzin (należy zauważyć, że w 2020 roku Sąd Konstytucyjny orzekł, że 48-godzinne zatrzymania są niezgodne z konstytucją).

Grzywna za naruszenie artykułu- drobne chuligaństwo, będzie teraz wynosić do 1500 GEL (około 440 USD; wcześniej osoby naruszające przepisy były karane kwotą od 500 do 1000 GEL). Jako kara będzie też mógł być zastosowany areszt do 15 dni.

Za nieposłuszeństwo wobec policji będzie odtąd grozić grzywna w wysokości od 2000 do 3000 GEL (ok. 580-870 USD) lub do 15-u dni aresztu. Jednocześnie, w przypadku ponownego naruszenia prawa, grzywna wzrośnie do 3500-4500 GEL (ok. 1000- 1300 USD).

Opozycja, organizacje pozarządowe i działacze społeczni uważają, że przyjęte poprawki są „nieracjonalne” i mają na celu ograniczenie wolności słowa. Według nich, Gruzińskie Marzenie czyni Kodeks Administracyjny jeszcze bardziej represyjnym.

Źródło: sova.news

Opracowanie: BIS –  Biuletyn Informacyjny Studium