Gruziński rząd redukuje finansowanie urzędu prezydenta

06-12-18 Promocja 0 comment

W 2019 r. finansowanie administracji prezydenta Gruzji zostanie zredukowane o 3,8 mln lari (ponad 1,4 mln dolarów). Ponadto całkowicie zniesiony zostanie prezydencki fundusz rezerwowy. Powyższe zmiany zostały uwzględnione w projekcie budżetu państwa na 2019 r., który po raz trzeci i ostatni został zgłoszony w parlamencie.

O ile w poprzedniej wersji budżetu na 2019 r. na administrację prezydencką planowano przeznaczyć 9,8 mln lari (ponad 3,6 mln), o tyle w ostatecznej wersji kwota ta została zredukowana do 6 mln lari (ponad 2,2 mln dolarów). Tym samym finansowanie zmniejszy się aż o 38,77%.

Jeśli chodzi o zlikwidowany fundusz prezydencki, wcześniej przeznaczano na niego 5 mln lari (około 1,9 mln dolarów).

Nowy projekt budżetu państwa zakłada również zmniejszenie o ponad połowę liczby pracowników administracji prezydenckiej – ze 140 do 60 osób.

Wprowadzane zmiany spowodowane są uchwaloną w 2017 r. nowelizacją konstytucji, zgodnie z którą Gruzja stopniowo przechodzi na system parlamentarny. W związku z uchwalonymi poprawkami prezydent pełnić będzie jedynie funkcję reprezentatywną i nie będzie już wybierany w wyborach powszechnych, ale przez parlament.

Źródło: newsgeorgia.ge

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium