Gruzińskie Marzenie unieważniło porozumienie Charlesa Michela

29-07-21 Promocja 0 comment

Przewodniczący partii Gruzińskie Marzenie Irakli Kobachidze poinformował o unieważnieniu porozumienia przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, które zostało podpisane z opozycją 19 kwietnia 2021 roku i kończyło przedłużający się kryzys polityczny. Kobachidze winą za tę decyzję obarczył „radykalną opozycję”.

Wycofanie się z porozumienia oznacza, że Gruzińskie Marzenie odmawia rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Sam Kobachidze przekonuje, że unieważnienie umowy jest równoznaczne z „przywróceniem w kraju porządku konstytucyjnego”. Partia rządząca uważa, że porozumienie „nie spełniło swojej roli i wyczerpało się”, gdyż 100 dni po zainicjowaniu dokumentu największa partia opozycyjna w kraju, Zjednoczony Ruch Narodowy, odmawia przyłączenia się do niego.

Główne punkty porozumienia z 19 kwietnia dotyczyły reformy sądownictwa i reformy ordynacji wyborczej. Ponadto Bruksela wielokrotnie podkreślała, że to właśnie od tego zależy pomoc finansowa UE dla Gruzji. Rozpoczęto już wdrażanie niektórych klauzul umowy i Gruzińskie Marzenie obiecało je dokończyć mimo swojej decyzji.

Ponadto, według lidera GM, już jesienią tego roku partia planuje przyjąć ustawę o amnestii w sprawie tzw. nocy Gawriłowa. Zgodnie z porozumieniem Michela amnestią powinni zostać objęci wszyscy, przeciwko którym wszczęto sprawy karne w związku z tym protestem  – zarówno demonstranci, jak i ci, którzy rozpędzili zgromadzenie.

Co do zasad podziału stanowisk parlamentarnych określonych w umowie, Kobachidze powiedział, że „zostaną one rozdzielone między partie opozycyjne na podstawie poważnych konsultacji politycznych”.

Źródło: newsgeorgia.ge

Opracowanie: BIS –  Biuletyn Informacyjny Studium