Gruzja: Rząd podjął nowe decyzje w związku z pandemią

08-08-20 Promocja 0 comment

Gruziński rząd poinformował o przedłużeniu okresu legalnego pobytu w kraju cudzoziemcom, nie mogącym  z powodu pandemii wyjechać z Gruzji. Obywatele innych państw oraz bezpaństwowcy, którzy w dniu 14 marca 2020 r. przebywali legalnie na terytorium Gruzji mają prawo przedłużyć swój pobyt do dnia 31 grudnia 2020 r., jeśli jest to spowodowane następującymi okolicznościami:

– państwo, którego obywatelem jest dana osoba, zostało uznane za kraj wysokiego ryzyka,

– państwo, którego obywatelem jest dana osoba, nałożyło ograniczenie dotyczące   przekraczania granicy;

– dana osoba przebywała w szpitalu, podlegała kwarantannie lub samoizolacji;

– dana osoba nie mogła opuścić kraju z powodu odwołania lotu.

Przypomnijmy, że  2 sierpnia przywrócono regularne loty Lufthansy na trasie Monachium-Tbilisi-Monachium, a 5 sierpnia wznowione zostały połączenia między Tbilisi i Rygą realizowane przez linie lotnicze Air Baltic. Ponadto od 8 sierpnia linie lotnicze Air France wznowią regularne loty na trasie Paryż-Tbilisi-Paryż.

W tych dniach premier Giorgi Gacharia poinformował, że rząd Gruzji przeznaczy 410 mln GEL (około 132 mln USD) na pomoc społeczną w ramach  trzeciego etapu planu antykryzysowego. Z tej kwoty około 135 mln GEL (44 mln USD) zostanie pokryte przez Fundusz StopCov.

Większość  środków (200 mln GEL) bedzie przeznaczona na sfinansowanie programu wsparcia komunalnego, w miesiącach zimowych państwo ponownie weźmie na siebie opłatę rachunków komunalnych części gospodarstw domowych. Kolejne 170 mln GEL zostanie wypłaconych  na pakiet kompensacyjny dla dzieci – każde dziecko poniżej 18 roku życia otrzyma jednorazowy zasiłek w wysokości 200 GEL (66 USD); jednocześnie władze przypomniały, że zamożne rodziny będą mogły zrezygnować z tej dotacji. Po raz kolejny rząd planuje również udzielić pomocy osobom samozatrudnionym, które ucierpiały wskutek pandemii, i do września wypłacić im jednorazowo 300 GEL (około 100 USD).

W tym samym czasie Ministerstwo Obrony poinformowało, że sfinansuje wojskowym i członkom ich rodzin 50% czesnego w instytucjach szkolnictwa wyższego (będzie to połowa minimalnej wysokości czesnego ustalonego przez państwo – 2250 GEL, czyli ponad 700 USD). Ponadto studenci odznaczający się bardzo dobrymi wynikami w nauce będą mogli otrzymać stypendium ministerialne w wysokości 750 GEL (około 200 USD) semestralnie.

Źródło: newsgeorgia.ge, sova.news

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium