Gruzja: Spór prezydenta z premierem o datę wyborów

18-04-16 Promocja 0 comment

640px-Giorgi_Margvelashvili_Senate_of_Poland_02
FOT. Michał Józefaciuk – Senat Rzeczypospolitej Polskiej, http://bit.ly/1U5Tvc8 (CC BY-SA 3.0)

Prezydent Giorgi Margwelaszwili wyznaczył termin wyborów parlamentarnych na 8 października br. natomiast początek kampanii wyborczej na 8 maja. Premier Giorgio Kwirikaszwili uznał, że pięciomiesięczna kampania jest zbyt długa i zwrócił się z prośbą o przesunięcie jej początku na dzień 8 lipca, czemu z kolei sprzeciwia się prezydent. W ten sposób powstał pat i tym samym pierwszy poważany konflikt na linii Kwirikaszwili – Margwelaszwili. Żadna ze stron nie chce  ustąpić a akt prezydenta w sprawie daty wyborów nie będzie ważny bez kontrasygnaty szefa rządu. Zdaniem lokalnych ekspertów możliwa jest ingerencja Sądu Konstytucyjnego celem  znalezienia wyjścia z tej sytuacji.

Źródło: civil.ge

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium