Gruzja wprowadza nowe zasady ułaskawienia

08-02-18 Promocja 0 comment

Gruzja rozszerzyła listę więźniów, którzy mogą się ubiegać o przedterminowe zwolnienia z więzienie zgodnie z prawem o ułaskawieniu – poinformował Zwiad Koridze, przewodniczący Państwowej Komisji ds. Ułaskawień.

W Gruzji prawo łaski jest prerogatywą prezydenta. Listę kandydatów do  ułaskawienia wręcza mu Komisja ds. Ułaskawień po rozpatrzeniu otrzymanych wniosków. Prawo do łaski przysługuje osobom, które odbyły co najmniej 1/2 wyroku wynoszącego 5 lub więcej lat w przypadku skazania na podstawie co najmniej dwóch artykułów, a także tym, którzy odbyli co najmniej 1/3 wyroku – w przypadku skazania na podstawie jednego artykułu na mniej niż 5 lat pozbawienia wolności.

Obecnie prezydent Giorgi Margwelaszwili przyznał komisji prawo do rozpatrywania próśb o ułaskawienie tych skazanych, którzy popełnili zbrodnie związane z narkotykami, z wyłączeniem sprzedaży środków odurzających i psychotropowych oraz przechowywania, zakupu i tranzytu substancji odurzających w wyjątkowo dużych ilościach. Niezależnie od kryterium czasowego, komisja będzie również badać odwołania skazanych na podstawie artykułu „Niewykonanie wyroku lub innej decyzji sądowej, lub utrudnianie jej wykonania” i dotyczyć będzie to przestępstw podlegających pod ustawę „O zwalczaniu przestępczości narkotykowej”.

Zgodnie z tymi zasadami komisja będzie musiała również rozpatrywać  wnioski o ułaskawienie osób, które popełniły przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa o charakterze gospodarczym, finansowym i służbowym, pod warunkiem, że przestępstwa te nie zostały popełnione z użyciem przemocy bądź gróźb.

Osoby skazane za wyżej wymienione przestępstwa będą miały możliwość złożenia wniosku o ułaskawienie natychmiast po decyzji trzech instancji sądu bądź po upływie okresu odwołania od decyzji sądu  wyższej instancji. W innych przypadkach zasady dotyczące ułaskawienia pozostaną niezmienione.

Źródło: vestikavkaza.ru

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium