Gruzja zaostrzy kary dla osób naruszających zasady ruchu bezwizowego z UE

13-02-18 Promocja 0 comment

Władze gruzińskie zamierzają zaostrzyć przepisy dotyczące zasad ruchu bezwizowego z Unią Europejską, aby nie stwarzać dodatkowych zagrożeń dla obecnie funkcjonującego systemu. Propozycje nowelizacji prawa zostały omówione podczas nadzwyczajnego spotkania zorganizowanego przez premiera Gruzji Giorgija Kwirikaszwilego.

Gruzińskie władze są zaniepokojone rosnącą liczbą osób ubiegających się o azyl w UE. W 2017 r. obywatele Gruzji złożyli o 35% więcej wniosków o udzielenie azylu w krajach UE niż rok temu. Ponadto Unia podkreśla wzrost liczby przestępstw popełnianych w Europie przez obywateli Gruzji. Niedawno media poinformowały, że jeżeli obecne tendencje nie ulegną zmianie, Rada Europejska może rozważyć zawieszenie  systemu bezwizowego.

W związku z powyższym władze gruzińskie planują w najbliższym czasie podjąć szereg działań, aby mieć pewność, że sytuacja się nie zaostrzy i nie stworzy przeszkód dla ruchu bezwizowego. W szczególności planowana jest zmiana procedury readmisji – zgodnie z nową propozycją to osoby deportowane z Unii Europejskiej będą ponosić koszty powrotu do kraju. Oprócz tego zostaną także zaostrzone procedury zmiany nazwiska. Te, oraz inne propozycje rozwiązania problemu zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu rządu.

Źródło: newsgeorgia.ge

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium