Henryk Litwin

litwindr hab. Henryk Litwin

historyk, dyplomata

henlit@wp.pl

W 1982 r. ukończył studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, po czym w latach 1582-1586 odbył  studia doktoranckie w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk.Obrona pracy doktorskiej pt. Napływ szlachty polskiej na Ukrainę w latach 1569–1648 miała miejsce w 1988 r. Od roku 1988  pracował w Instytucie Historii PAN jako adiunkt (do 1991).

W 1991 otrzymał propozycję pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Został kierownikiem Agencji Konsularnej RP we Lwowie, a w 1993, po jej przekształceniu w konsulat generalny –konsulem generalnym RP we Lwowie (do 1994). W latach 1994–1995 pracował w Polskim Instytucie Historii Fundacji Lanckorońskich w Rzymie.

W 1995 wrócił do służby dyplomatycznej. Był zastępcą dyrektora Departamentu Europa-Wschód w MSZ odpowiedzialnym za stosunki Polski z Białorusią, Ukrainą i Mołdawią. Od 1997 był radcą-ministrem pełnomocnym i kierownikiem wydziału konsularnego w Ambasadzie RP w Rzymie. W latach 2002–2005 był zastępcą ambasadora i kierownikiem wydziału politycznego Ambasady w Moskwie. Po powrocie do kraju był naczelnikiem wydziału Federacji Rosyjskiej oraz zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Wschodniej MSZ.

W lutym 2006 został powołany na stanowisko ambasadora na Białorusi, w związku z napięciami w stosunkach dwustronnych listy uwierzytelniające złożył dopiero 11 grudnia 2007.

7 maja 2010 objął funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Odpowiadał m.in. za politykę wschodnią oraz sprawy konsularne.

6 maja 2011 został mianowany na ambasadora RP w Kijowie. Objęcie funkcji nastąpiło 31 maja tego samego roku.

16 października 2014 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego (w starej procedurze) w opaciu o rozprawę habilitacyjną pt. Chwała Północy. Rzeczpospolita w polityce zagranicznej Stolicy Apostolskiej w I połowie XVII wieku.

Sprawowanie funkcji ambasadora RP w Kijowie zakończył, 31 sierpnia 2016Obecnie ambasador tytularny na samodzielnym stanowisku w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ oraz wykładowca Studium Europy Wschodniej.

.

Wybrane publikacje

  • Acta Nuntiaturae Polonae, t. 23: Antonius Santa Croce (1627–1630). Vol. 1, (1.III.1627–29.VII.1628), Fund. de Brzezie Lanckoroński, Fryburg 1996
  • Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648, Semper, Warszawa 2000
  • Traktat w czterech częściach o naturze praw i dóbr królewskich oraz o naprawie królestwa i o kierowaniu państwem. Stanisław Zaborowski (oprac., tłum. z Maciejem Staniszewskim), Arcana, Kraków 2005
  • Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569–1648, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009
  • Chwała Północy. Rzeczpospolita w polityce zagranicznej Stolicy Apostolskiej w I połowie XVII wieku., Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
  • Z narodu ruskoho. Šljachta Kyjivščyny, Volyni ta Braclavščyny (1569-1649), Duch i Litera, Kyjiv 2016