Ianuguracja roku akademickiego. Prezydent podkreślił zasługi Studium Europy Wschodniej.

01-10-20 Promocja 0 comment

1 października w Auditorium Maximum odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. Gościem specjalnym ceremonii był Prezydent RP, Andrzej Duda. W swoim przemówieniu, Prezydent zwrócił uwagę na rolę, jaka oprócz edukacji spoczywa na barkach Uniwersytetu:

Uniwersytet jest miejscem, gdzie wolność i dialog się praktykuje, gdzie się ich broni, gdzie się je kultywuje. Pielęgnowana tu była i jest także inna, wielka wartość, w świecie powszechnie kojarzona z Polską. Tą wartością jest solidarność. Solidarność łącząca ponad pokoleniami i środowiskami, a także ponad granicami.

Prezydent odniósł się także do ostatnich wydarzeń na Białorusi i wizyty na Uniwersytecie Warszawskim liderki białoruskiej opozycji, Swiatłany Cichanouskiej

W imieniu Rzeczypospolitej chciałbym serdecznie podziękować panu Rektorowi i całej społeczności Uniwersytetu Warszawskiego za to, że okazując tę solidarność właśnie gościli państwo tutaj panią Swiatłanę Cichanouską, liderkę białoruskiej opozycji.

Prezydent podkreślił niezwykłą rolę, jaką odgrywa Studium Europy Wschodniej, dzięki któremu na Uniwersytecie Warszawskim ma szanse studiować wielu młodych ludzi zza wschodniej granicy Polski.

Bardzo dziękuję i cieszę się, że na Uniwersytecie Warszawskim studiuje wielu młodych ludzi z Białorusi i naszego wschodniego sąsiedztwa. Kontakty naukowe i przyjacielskie więzi, jakie zostają przez to zadzierzgnięte są wspaniałą inwestycją w naszą wspólną, pomyślną przyszłość. (…) Warto interesować się wschodnim obszarem Europy. Uniwersytet Warszawski ma pod tym względem znakomite dokonania. Myślę tu o świetnym dorobku Studium Europy Wschodniej. (…) Warto pamiętać, że otwartość na Wschód zawsze była i pozostaje ważną częścią polskiej historii, kultury i tożsamości.

Transmisję z uroczystości obejrzeć można na kanale YouTube Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast samo wystąpienie Prezydenta obejrzeć można klikając w ten link.