O Jubileuszu  |  Uroczystość 26 października  |  Uroczystość 5 grudnia

 

Studium Europy Wschodniej UW w 2015 roku obchodziło  jubileusz – 25-lecia istnienia. Z tej okazji chcieliśmy przypomnieć w skrócie historię, działalność, najważniejsze wydarzenia, wydawnictwa oraz aktywność Studium Europy Wschodniej na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza.

Obejrzyj specjalny jubileuszowy album “25 LAT STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ”

 

logo jubileuszStudium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego powstało w 1990 r., a wywodzi się ze środowiska podziemnego pisma „Obóz”, utworzonego w 1981 r. Do podstaw, z których wyrosło Studium należy zaliczyć również podziemny Instytut Europy Wschodniej, założony w 1983 r. – ponad 30 lat temu.

Od 1992 r. organizowana jest przez Studium Wschodnia Szkoła Letnia. Od roku akad. 1998/1999 (26 października 1998 r.) uruchomiono magisterskie„Specjalistyczne Studia Wschodnie”, później „Podyplomowe Studia Wschodnie”, a od roku akad. 2012/2013 również licencjackie „Studia Wschodnie”. Znaczącą formą aktywności Studium są konferencje naukowe poświęcone najważniejszym kwestiom regionu. Studium samodzielnie, bądź we współpracy wydaje czasopisma: „Obóz”, „Przegląd Wschodni”, „Nowy Prometeusz” i „Pro Georgia”, redaguje też internetowy „BIS – Biuletyn Informacyjny Studium”, poświęcony „sprawom wschodnim”. Studium jest koordynatorem licznych programów stypendialnych, m.in.: Programu Stypendialnego Rządu RP im. K. Kalinowskiego, Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców. Prowadzi również wschodnie szkoły narodowe – Polsko – Rosyjską, Polsko – Białoruską oraz Wschodnią Szkołę Letnią (w tym roku podobnie jak Studium obchodzi jubileusz 25-lecie istnienia), jak również Wschodnią Szkołę Zimową.  Od 2006 r. w ramach Studium funkcjonuje również Stacja Kaukaska w Tbilisi. W roku 2011 Studium udało się uruchomić magisterskie „Studia Wschodnie” na Ukrainie – w których uczestniczą studenci Akademii Kijowsko – Mohylańskiej, Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Iwanofrankowsku oraz Akademii Ostrogskiej.

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wraz z jego już bardzo licznymi inicjatywami organizacyjnymi i wydawniczymi, wliczając w to „Studia Wschodnie”– należy  do znacznej grupy polskich instytucji naukowych, akademickich i analitycznych, których powstanie, rozwój i działanie stały się możliwe po upadku komunizmu i odzyskaniu niepodległości.

Studium w odróżnieniu od innych instytucji powstało jako bezpośrednia kontynuacja prac rozpoczętych jeszcze w okresie „Solidarności” i kontynuowanych w podziemiu, głównie w pracy wydawniczej, ale także w pracach koncepcyjnych.

Przedsięwzięć takich nie było w podziemiu wiele, ale są one ważne już nie z powodu warunków, w jakich przyszło im działać, ale jako fragment w już 90-letnich dziejach polskich badań sowietoznawczych i jako tło wielkiego powrotu tych badań po 1989 r.