Relacja z uroczystości 5 grudnia 2016

O Jubileuszu Uroczystość 26 października  |  Uroczystość 5 grudnia

 

Uroczystość jubileuszowa Studium Europy Wschodniej

(w 25. rocznicę powstania SEW UW)

 

5 grudnia 2016 r. w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego UW odbyła się specjalna jubileuszowa uroczystość z okazji 25. rocznicy powstania Studium Europy Wschodniej UW.

To właśnie, dokładnie 25 lat wcześniej, 5 grudnia 1990 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego jednomyślnie uchwalił powstanie nowej jednostki – Studium Problemów Narodowościowych Związku Radzieckiego i Europy Wschodniej. Nieco później nazwę zmieniono na, obowiązującą do dziś, Studium Europy Wschodniej.

Uroczystości 25-lecia Studium Europy Wschodniej, zgodnie z dawną polską tradycją, rozpoczęły się od Mszy Św. w Kościele ss. Wizytek koncelebrowanej przez Ks. Prałata Aleksandra Seniuka. Na mszy obecni byli m.in. gości specjalni Jubileuszu: Leonid Krawczuk (b. prezydent Ukrainy), Stanisław Szuszkiewicz (b. prezydent Białorusi) i Giennadij Burbulis (doradca prezydenta Borysa Jelcyna).

Pzed Kościołem ss. Wizytek w Warszawie

Ks. Rektor Aleksander Seniuk

Przed Kościołem ss. Wizytek w Warszawie

W trakcie uroczystości wystąpił przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Podsekretarz Stanu Konrad Pawlik. Przemawiając do zgromadzonych gości wiceminister Pawlik podkreślił, że powstanie Studium Europy Wschodniej stanowiło realizację celów i idei opozycyjnych środowisk intelektualnych, które chciały budować wschodni wymiar polityki zagranicznej w duchu humanizmu, solidarności i dialogu między narodami. – Dzięki wszechstronności programu kształcenia absolwenci Studium Europy Wschodniej mają szansę stać się liderami przemian w swoich krajach. W ten sposób działalność Studium doskonale wpisuje się w społeczny wymiar Partnerstwa Wschodniego – stwierdził wiceminister Pawlik.

Zobacz relację z uroczystości na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (link tutaj).

Przemówienie wiceministra MSZ Konrada Pawlika

Podczas uroczystości  ze specjalnym przemówieniem wystąpił prof. Jerzy Buzek, b. premier RP, który w 1998 r. wręczał indeksy studentom I-ego rocznika “Studiów Wschodnich”. Premier Buzek przedstawił specjalnie przygotowany na tę okazję referat zatytułowany: „Polityka wschodnia Unii Europejskiej – polska perspektywa”. –Ten Jubileusz odbywa się w nadzwyczajnych okolicznościach. W zeszłym roku świętowaliśmy 25-lecie wolnej Polski, w przyszłym upłynie 25 lat od upadku Związku Sowieckiego. Gdy ćwierć wieku temu Polska podążyła do Europy, pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego z Janem Malickim na czele uznali, że nie możemy odwrócić się od Wschodu. Za to chciałbym Dyrektorowi podziękować – powiedział premier Buzek.

Jerzy Buzek i dyr. Jan Malicki

Przemówienie Jerzego Buzka

Siedzą od lewej: David Kolbaia, Giorgi Alibegaszwili, Leonid Krawczuk, Giennadij Burbulis, Stanisław Szuszkiewicz

Przemówienie Jerzego Buzka. Widok z hallu Pałacu Kazimierzowskiego

Podczas uroczystości odbył się panel dyskusyjny-Okrągły Stół pt. Kulisy rozpadu Związku Sowieckiego z udziałem wyjątkowych gości: Stanisława Szuszkiewicza (b. prezydenta Białorusi), Leonida Krawczuka (b. prezydenta Ukrainy), Giennadija Burbulisa (b. doradcy prezydenta Borysa Jelcyna). Możliwość spotkania w jednym miejscu bezpośrednich uczestników historycznego spotkania w puszczy białowieskiej 8 grudnia 1991 r., rozwiązującego Związek Sowiecki, cieszyła się dużą popularnością, o czym świadczyła liczba obecnych na konferencji.

Okrągły Stół  pt. Kulisy rozpadu Związku Sowieckiego

Okrągły Stół z udziałem (siedzą od lewej) Stanisława Szuszkiewicza, Leonida Krawczuka, Giennadija Burbulisa

Okrągły Stół z udziałem (siedzą od lewej) Stanisława Szuszkiewicza, Leonida Krawczuka, Giennadija Burbulisa

Okrągły Stół. Widok z ekranu w hallu Pałacu Kazimierzowskiego

Okrągły Stół

Uroczystości Jubileuszu zakończone zostały występem chóru gruzińskiego „Sahioba” z Tbilisi w składzie: Beqa Kemularia, Tornike Kandelaki, Malkhaz Erkvanidzem, Soso Kopaliashvili. O zespole i poszczególnych pieśniach śpiewanych przez chór opowiadał dyr. Michał Bogucki z Muzeum Ikon w Warszawie.

Występ chóru gruzińskiego “Sahioba”

Występ chóru gruzińskiego “Sahioba”

Występ chóru gruzińskiego “Sahioba”

Występ chóru gruzińskiego “Sahioba”

 

Z okazji uroczystości Jubileuszu przesłano na ręce dyr. Jana Malickiego listy gratulacyjne:

List od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy (zobacz list tutaj oraz na stronie Prezydenta – Prezydent.pl).

List od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego (zobacz list tutaj).

List od Sekretarza Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Aleksandra Bobko (zobacz list tutaj)

List Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowskiego (zobacz listtutaj)

List Przewodniczącej Rady Miasta Warszawy Ewy Milanowskiej-Grupińskiej (zobacz list tutaj).

List Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Marcina Pałysa (zobacz list tutaj)

List Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Bronisława Marciniaka (zobacz list tutaj).

List Prorektora ds. nauki Jerzego Jaroszewskiego (zobacz list tutaj).

List Prorektora ds. rozwoju Politechniki Wrocławskiej Cezarego Madyrasa (zobacz list tutaj).

List Prorektora ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej UMCS w Lublinie Ryszarda Dębickiego (zobacz list tutaj).

List Rektora Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza (zobacz list tutaj).

List Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Anny Zielińskiej (zobacz list tutaj).