dr David Kolbaia

Kolbaiadr David Kolbaia

historyk, kartwelolog
d.kolbaia@uw.edu.pl

W 1990 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu w Tbilisi.

W latach 1992–1996 był doktorantem w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie Historycznym UW. Doktor, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. Zatrudniony w Studium Europy Wschodniej na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Seminarium Kaukaskiego Studium Europy Wschodniej UW. Ponadto kierownik Stacji Kaukaskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Tbilisi.

Specjalizuje się w historii Kaukazu, wokół problematyki Kościoła Wschodniego i późnoantycznego chrześcijaństwa. Jest autorem licznych publikacji naukowych.

Jest założycielem rocznika “Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies” i redaktorem naczelnym. Jest członkiem międzynarodowej komisji dziedzictwa św. Grzegorza Peradze.

Od 2002 r. organizuje Doroczne Międzynarodowe Sesję Kaukazologiczne im. św. Grzegorza Peradze.

Odbył też szereg podróży naukowych: jako Visiting Scholar: w Museo de Cabilde Catedral de Santiago de Compostela w Hiszpanii; w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu w Bonn.

W 2003 r. przebywał w Grecji (Góra Atos), gdzie przeprowadził kwerendę biblioteczną i archiwalną; w Uniwersytecie Columbia i w Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies w Washingtonie.

Wykładał historię Kaukazu m.in. na uniwersytetach europejskich (Humboldt, Santiago de Compostela, Halle-Wittenberg), Uniwersytecie im. Iwane Dżawachiszwili w Tbilisi.

David Kolbaia otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu św. Grzegorza Peradze (2009 r.).

W 2016 r. dr David Kolbaia został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w rozwój relacji polsko-gruzińskich.

Od 2017 David Kolbaia jest przewodniczącym Polsko-Gruzińskiej Komisji Historyków pod patronatem Prezydentów Polski i Gruzji.