dr hab. Aleksandra Hnatiuk

hnatiuk1prof. Aleksandra Hnatiuk

literaturoznawca, tłumacz

ola.hnatiuk@gmail.com

Urodziła się w Warszawie w 1961 roku. W latach 1980–1985 studiowała filologię ukraińską i rosyjską na UW. Doktorat uzyskała w 1992 r. (Ukraińska barokowa pieśń religijna), habilitację w 2004 (Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości). W latach 2006–2010 – I radca Ambasady RP w Kijowie. Od 2010 związana ze Studium, gdzie wykłada, a jednocześnie kieruje Stacją SEW w Kijowie oraz programem studiów wschodnich, prowadzonym przez Studium we współpracy z trzema ukraińskimi uniwersytetami: Akademią Kijowsko-Mohylańską, Akademią Ostrogską oraz Uniwersytetem Prykarpackim.

Tłumaczka ukraińskiej literatury pięknej i humanistyki, promotorka ukraińskiej kultury w Polsce i polskiej w Ukrainie. Autorka ok. 150 publikacji naukowych i popularno-naukowych.

Ostatnia książka “Odwaga i strach” ukazała się w tłumaczeniu na język ukraiński (“Widwaha i strach” Duch i Litera, 2015) i angielski (Courage and Fear, Academic Study Press, Harvard Ukrainian Research Institute).

Członkini rad kilku pism naukowych. Redaktor naukowy rocznika “Polski studii” (2007–2019), redaktor serii wydawniczej Ukraina. Europa: 1921–1939.

Członkini Polskiego PEN Clubu, wiceprezes Ukraińskiego PEN Clubu.