dr hab. Aleksandra Hnatiuk

hnatiuk1prof. Aleksandra Hnatiuk

literaturoznawca, tłumacz

ola.hnatiuk@gmail.com

Wykładowca w Studium Europy Wschodniej UW, redaktor naczelna czasopisma “Polski Studii”, Sekretarz Stacji Kijowskiej SEW UW.

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:

– Międzynarodowa Asocjacja Ukrainistów; członek Biura Międzynarodowego

– Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN

– Przewodnicząca Stowarzyszenia Promocji Kultury Ukraińskiej w Polsce i Polskiej na Ukrainie

– Rada redakcyjna serii “Moderna ukrajinśka literatura”

– Redaktor serii “Współczesna literatura ukraińska”