dr hab. Andrei Vardomatski

dr hab. Andrei Vardomatski

socjolog

a.vardomatski@gmail.com

Jest  specjalistą w dziedzinie badań opinii publicznej na Białorusi. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. zagadnienia demograficzne, ekonomiczne, geograficzne, geografię wyborczą, problematykę narodowościową i religijną na Białorusi, jak również na obszarze Europy Wschodniej. Dr hab. Vardomatski posiada duże doświadczenie w analizie badań ankietowych i badań ilościowych.  Jest członkiem powstałego przy Studium w 2015 roku Centrum Studiów Białoruskich, w ramach którego prowadzi „Białoruską Majsternię Analityczną”. W Studium prowadził zajęcia dotyczące badań opinii publicznej w krajach postsowieckich, dotyczące współczesnej Białorusi, jak również zajęcia metodologiczne oraz warsztaty tłumaczeniowe języka rosyjskiego.