dr hab. Joanna Gierowska-Kałłaur

Kałłaurdr hab. Joanna Gierowska-Kałłaur

historyk

j.gierowska-kallaur@uw.edu.pl

Specjalizuje się w historii byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XIX i XX w. oraz w edycji  źródeł.

Od 2004 roku wykłada w Studium Europy Wschodniej UW.

Jest profesorem w Instytucie Historii PAN, w Zakładzie Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku.