dr hab. Kazimierz Jurczak

Jurczak nowydr hab. Kazimierz Jurczak

historyk, filolog, literaturoznawca

kajurczak@uw.edu.pl

Absolwent filologii rumuńskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1980), następnie doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Babeş-Bolyai w Cluj-Napoca (1988).

Był lektorem języka polskiego na Uniwersytecie w Bukareszcie (1988-1992). Pracował jako dyrektor przedstawicielstwa handlowego przedsiębiorstwa Kopex w Bukareszcie (1992-1994).

Pracował w Ambasadzie RP w Bukareszcie – najpierw jako Radca Ambasady, a później jako kierownik Wydziału Konsularnego  (1995-2001).

Obecnie wykładowca w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (od 2002; wykłady z historii kultury Bałkanów i Europy Środkowej, lektorat j. rumuńskiego). Jest Pełnomocnikiem ds. studenckich w SEW UW.

Od 1980 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Romańskiej UJ, Zakład Italianistyki i Rumunistyki (wykłady: historia literatury rumuńskiej, historia idei XIX i XX w., historia kultury krajów romańskich).

Jest autorem ponad 30 artykułów i studiów naukowych w periodykach polskich i rumuńskich oraz pracach zbiorowych z zakresu historii i teorii literatury, kulturoznawstwa, historii idei.