dr hab. Mariusz Kowalski

dr hab. Mariusz Kowalski

geograf

mar.kow@twarda.pan.pl

Absolwent XXII Liceum Ogólnokształcącego im. José Marti w Warszawie (1987).

Ukończył studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1993). Studiował również historię. Doktor nauk o ziemi w zakresie geografii (2001).

W okresie politycznego przełomu końca lat 80. XX w. członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów i uczestnik antykomunistycznych demonstracji.

W latach 1993–1995 pracownik samorządowy Urzędu m.st. Warszawy. Od 1995 pracownik naukowy Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (od 1995), od 2001 wykładowca w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Członek Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów do badania problemów nauczania historii i geografii (od 2003). Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 2000) oraz The Genealogical Society of South Africa (od 2008).

W latach 2003–2005 doradca Unii Polityki Realnej ds. geografii wyborczej. Badacz zagadnień narodowościowych, szczególnie w odniesieniu do Europy Środkowej i Wschodniej (m.in. pogranicze polsko-litewsko-białoruskie).

Autor koncepcji rozdarcia cywilizacyjnego polskiego społeczeństwa, jako głównego czynnika warunkującego konflikt polityczny w Polsce po 1989. Przy wyjaśnianiu problemu wykorzystał koncepcje Feliksa Konecznego i Samuela P. Huntingtona. Badacz fenomenu państw magnackich, jako istotnego elementu kształtującego geografię polityczną (system polityczno-administracyjny) Rzeczypospolitej Szlacheckiej (1569–1795).

Autor i współautor licznych publikacji naukowych z zakresu geografii politycznej, geografii historycznej oraz demografii. Autor haseł i artykułów w encyklopediach PWN, artykułów popularno-naukowych i publicystycznych (m.in. w tygodniku „Najwyższy CZAS!”).

Laureat nagrody Genealogical Society of South Africa z najlepszy artykuł południowoafrykańskiego kwartalnika „Familia” w roku 2006. Nagrodzona publikacja podjęła problem znaczenia emigracji Polaków (m.in. Jana Latskiego) do Kolonii Przylądkowej we wczesnej fazie osadnictwa europejskiego (1652-1815) i ich udziału w kształtowaniu się społeczeństwa burskiego (afrykanerskiego).