dr Irena Bilińska

600-lecie Archidiecezji Lwowskiej

Dr Irena Bilińska

filolog, kulturoznawca

ir.bilinska@gmail.com

Ze Studium Europy Wschodniej związana od 2008 r. Zajmuje się historią i kulturą Europy Środkowej. Od 2016 r. pełni funkcję koordynatora d. s. studenckich. Od 2015 r. lektor języka słowackiego w Szkole Języków Wschodnich.

Ukończyła filologię niemiecką i słowacką na Uniwersytecie J. A. Komeńskiego w Bratysławie i podyplomowe studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat uzyskała w Instytucie Literatury Słowackiej Słowackiej Akademii Nauk.

Jej szczególne zainteresowania naukowe dotyczą literatury romantycznej XIX w. Opracowała  krytyczne wydanie poezji jednego z czołowych słowackich romantyków Andreja Sládkoviča (Bratislava, 2014).  Jest autorką artykułów naukowych z zakresu słowackiej, czeskiej i polskiej literatury i kultury tego obszaru.

W l. 2003 – 2006 kierowała Szkolnym Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Bratysławie. Była współorganizatorem i kierownikiem Wyszehradzkiej Letniej Szkoły Języka Polskiego dla dzieci polonijnych z Czech, Słowacji i Węgier (2005).  W latach 2011-2012 wykładała na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie oraz na Przykarpackim Uniwersytecie w Ivano-Frankivsku (2014) w ramach programu magisterskich “Studiów Wschodnich” na Ukrainie. W l. 2005-2015 przebywała wraz z mężem Wojciechem Bilińskim na placówkach dyplomatycznych w Bratysławie, Kiszyniowie, Rzymie i Lwowie.