dr Kazimierz Wóycicki

kazimierz_woycickidr Kazimierz Wóycicki

dziennikarz, publicysta, politolog, filozof

kazwoy@gmail.com

strona internetowa: In Web scribis

Studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Libelskim. Promotor pracy prof. Stefan Swieżawski ( “Absolut i wybór w filozofii Jean Grenier”). Praca w miesięczniku „Więź” (1974-1980) pod redakcją Tadeusza Mazowieckiego. Współpracownik i autor “drugiego obiegu”. Internowany w stanie wojennym. W latach 85-86 studia politologiczne i historyczne na Uniwersytecie Fryburskim jako stypendysta Fundacji Adenauera. Dziennikarz BBC (1986-1987). Praca doktorska „Niemiecki rachunek sumienia. Niemcy wobec swojej przeszłości 1933-1945” na Uniwersytecie Wrocławskim. Liczne kontakty z niemiecką opozycją demokratyczną w latach 70-tych i 80-tych m.in. współinicjator i sygnatariusz listu polskich i wschodnioniemieckich działaczy opozycyjnych (1989), a także współredaktor listu polskich i niemieckich intelektualistów katolickich (1989), redaktor naczelny dziennika „Życie Warszawy” (1990-1993). Dyrektor Instytutu Polskiego w Düsseldorfie (1996-1999) i Lipsku (2000-2004). Dyrektor oddziału szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (2004-2008),  doradca ministra w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusza Krupskiego (2008-2011),  wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Współinicjator Grupy Kopernika – polsko-niemieckiego kręgu dyskusyjnego (nagroda Uniwersytetu Viadrina w roku 2008).  Szef zespołu doradców społecznych przy Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych (2009-2011). Przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Muzem Historii Polski. Członek polskiego PEN-Clubu. Dyrektor Akademii Europejskiej Krzyżowa.

Odznaczenia i wyróżnienia: Krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi na wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Doroczna Nagroda Uniwersytetu Viadrina 2008, Honorowy Ambasador Miasta Szczecina.