dr Rigels Halili

IMG_3176dr Rigels Halili

antropolog kultury, filolog, historyk

r.halili@uw.edu.pl

Urodził się w Gjirokastrze, Albania, w 1975 roku. Tamże ukończył szkołę podstawową i liceum „Asim Zeneli” w 1993 roku. Po rocznych studiach na Wydziale Filologii Albańskiej na Uniwersytecie „Eqrem Çabej” w Gjirokastrze, dostał stypendium Rządu RP i od 1995 roku przebywa w Warszawie.

Studiował antropologię i animację kultury na Wydziale Polonistyki UW oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studia doktorskie ukończył w Szkole Nauk Społecznych PAN, a w 2009 obronił doktorat zatytułowany „Oralność i Piśmienność. Epika Ludowa wśród Albańczyków i Serbów”.

Prowadził badania terenowe w Serbii, Albanii i Kosowie.

W latach 2004-2005 przebywał jako stypendysta w School of Slavonic and East European Studies w Uniwersytecie w Londynie.

Tamże w latach 2007-2010 kierował programem studiów albańskich jako Nash Fellow in Albanian Studies.

Od października 2010 pracownik naukowy w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu.

Związany ze Studium Europy Wschodniej i Szkołą Języków Wschodnich od 2006 roku jako lektor języka albańskiego, a od 2010 także jako wykładowca dwudziestowiecznej historii Bałkanów. Dr Halili jest kierownikiem specjalizacji bałkańskiej oraz sekretarzem ds. naukowych.