dr Witold Rodkiewicz

Rodkiewiczdr Witold Rodkiewicz

historyk, analityk

witold.rodkiewicz@osw.waw.pl

Z wykształcenia historyk, ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i studia doktoranckie na Wydziale Historii Uniwersytetu Harvarda, gdzie w 1996 r. obronił pracę doktorską p.t. “Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire during the reign of Nicholas II, 1894-1905” (promotor profesor Richard Pipes).

Od 1998 do 2000 i ponownie od 2007 r. pracuje jako analityk w Ośrodku Studiów Wschodnich. Od 2008 r. adiunkt w Studium Europy Wschodniej.