Jan Malicki, dr h.c.

MalickiJan Malicki dr h.c.

historyk

studium@uw.edu.pl

Dyrektor Studium Europy Wschodniej

I. STUDIA I AKTYWNOŚĆ NAUKOWA

 •  studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy o etosie rycerskim w Polsce pod opieką naukową prof. Aleksandra Gieysztora
 • uzupełniające studia na kierunku filologia klasyczna na UW.
 • udział w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych poświęconych historii i współczesności Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji i Kaukazu.
 • Główny nurt jego zainteresowań naukowych i zawodowych to historia badań sowietologicznych i wschodnich, procesy przemian w Europie Wschodniej, ich tło, korzenie i uwarunkowania historyczne oraz szczególnie problemy narodowościowe regionu.

II. DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA

 • uczestnik i organizator kilku przedsięwzięć podziemnych (1980-85, 86-89), m.in. członek I-szej i nastepnych redakcji podziemnego czasopisma ,,Obóz”
 • załozyciel i kierownik podziemnego Instytutu Europy Wschodniej UW (od 1992)
 • więzień polityczny  (proces i wyrok skazujący -1985)

III. DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

 • pracownik naukowy Studium Europy Wschodniej UW (od 1992)
 • wykładowca “Studiów Wschodnich”, Studium Europy Wschodniej UW
 • autor pierwszego programu “Studiów Wschodnich” prowadzonych w Studium (od 1998)
 • koordynator rządowych i uniwersyteckich programów stypendialnych dla Wschodu
 • dyrektor Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego (od 2006)
 • stały wiceprzewodniczący “Konsorcjum Uniwersytetów Ukraińskich i Uniwersytetu Warszawskiego”

IV. PEŁNIONE FUNKCJE ZAWODOWE

 • funkcje w działalności podziemnej
 • założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Wschodni” (od 1991)
 • współzałożyciel (1990), następnie kierujący Studium Europy Wschodniej UW;
 • autor pierwszego programu „Studiów Wschodnich”, prowadzonych w Studium (od 1998)
 • koordynator rządowych i uniwersyteckich programów stypendialnych dla Wschodu
 • dyrektor Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego (od 2006)
 • stały wiceprzewodniczący „Konsorcjum Uniwersytetów Ukraińskich i Uniwersytetu Warszawskiego”
 • przewodniczący polskiej części Rady Programowej Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa przy MSZ RP (od 2016)

V. NAGRODY, HONORY, GODNOŚCI

Honory i godności akademickie

 • nagroda im. Adolfa Bocheńskiego (wespół z Jerzym Turowiczem) (1993)
 • nagrodą Fundacji Józefa Piłsudskiego – nagrodą Historyczną im. Jerzego Łojka (1999)
 • Medal im. Ivane Javahiszwili Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego (2003)
 • Stypendium im. Rasulzade, Baku (2006)
 • Medal Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim (2007)
 • Doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Grzegorza Peradze w Tibilisi (2009)
 • Złota Odznaka Wschodnioeuropejskiego Państwowego Uniwersytetu w Łucku (2013)
 • Doktorat honoris causa Akademii Ostrogskiej w Ostrogu (2013)
 • Doktorat honoris causa Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwanofrankiwsku (2013)

Ordery i odznaczenia państwowe:

 • Krzyż Rycerski Orderu Zasługi Litwy (2006)
 • Medal Uznania Ministra Kultury Bułgarii (2008)
 • Krzyż Rycerski Orderu Zasługi Węgier (2009)
 • Krzyż Komadorski Orderu Odrodzenia Polski (2009)
 • Order Honoru Gruzji (2011)
 • Odznaka honorowa MSZ  “Bene Merito” (2011)
 • Dyplom Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy i Ambasady Ukrainy w RP “Za wybitny wkład w rozwój ukraińsko-polskiego partnerstwa strategicznego” (2013)
 • Odznaka Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy, obwód Iwano-Frankiwski, “Za zasługi w zakresie obrony cywilnej” (2013)
 • Medal honorowy “Za zasługi dla Prikarpatia” Obwodu Iwanofrankowskiego (2013)
 • Nagroda “Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia, pod patronatem Prezydenta RP (2013)
 • Medal 25-lecia Niepodległości Ukrainy (2016)
 • Medal CEW im. św. Cyryla i Metodego (2017)