mgr Adam Balcer

balcermgr Adam Balcer

politolog

balceradam@gmail.com

W latach 2001–2009 pracował jako analityk ds. bałkańskich oraz od 2005 r. jako kierownik projektu tureckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Od 2010 do 2013 roku był dyrektorem programu ds. rozszerzenia i sąsiedztwa w demosEUROPA Centrum Strategii Europejskiej. W latach 2010–2011 był doradcą ds. Partnerstwa Wschodniego eurodeputowanego Marka Siwca oraz członkiem zespołu doradców społecznych Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. W okresie od  2010 do 2012 roku był członkiem zespołu doradców Prezydenta RP ds. Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa. W latach 2013-2014 był doradcą w ramach Prezydenckiego Programu Eksperckiego. Obecnie pełni funkcję dyrektora programowego Konferencji Polska Polityka Wschodnia organizowanej przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Jest autorem licznych artykułów i raportów na temat Bałkanów, Turcji i państw byłego ZSRR. Obecnie doktorant i pracownik naukowy w Studium Europy Wschodniej UW.  Współautor książki “Polska na globalnej szachownicy” (2014). Wykłada także w Akademii Dyplomatycznej oraz Polskim Instytucie Dyplomacji.