prof. Andrzej Żbikowski

Andrzej-Żbikowskiprof. Andrzej Żbikowski

historyk, politolog

azbikowski@jhi.pl

Profesor w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, w Żydowskim Instytucie Historycznym kieruje badaniami nad najnowszymi dziejami polskich Żydów.

W 1993 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii za rozprawę “Żydzi krakowscy i ich gmina 1869-1919”.

W 2006 roku obronił kolokwium habilitacyjne na Wydziale Historycznym UW na podstawie książki “U genezy Jedwabnego. Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, wrzesień 1939 – lipiec 1941”. W 2013 roku otrzymał stopień profesora zwyczajnego.

Odbył staże naukowe w Institut fuer die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu, Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, Instytucie im. Szymona Dubnowa w Lipsku i Fundacji Pamięci Szoa w Paryżu.

Od 1985 roku jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie w latach 2007-2008 pełnił funkcję wicedyrektora ds. nauki, edukacji i publikacji.

Był profesorem Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz głównym specjalistą w Biurze Edukacji Publicznej IPN. Jest członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów.