Komunikat kapituły Nagrody im. Lwa Sapiehy

15-02-19 Promocja 0 comment

Informujemy, że w Kapituła Nagrody im. Lwa Sapiehy, po zapoznaniu się z kandydaturami postanowiła w roku 2019 Nagrody nie przyznawać.

Nabór do Nagrody na rok 2020 zostanie ogłoszony w grudniu 2019 r.