Konferencja “Kaukaz po 1991 roku”

Kauka po 1991 r.Międzynarodowa Konferencja „Kaukaz po 1991 r.” odbywa się od 2013 r., co dwa lata. Skierowana jest zarówno do doświadczonych naukowców, jak i młodych badaczy Kaukazu Północnego i Południowego. Wśród omawianych tematów znajdują się kwestie natury politycznej, społecznej i kulturowej, w tym:

– historia regionu od 1991 r., trudne początki niepodległości; fenomen powrotu do władzy byłych Sekretarz Partii Komunistycznych w Gruzji i Azerbejdżanie; różne ścieżki rozwoju na początku XXI w.;

– konflikty w regionie po 1991 r., szanse na uregulowanie kwestii spornych, sytuacja uchodźców, funkcjonowanie nieuznawanych republik;

– tzw. „kolorowe rewolucje” na Kaukazie Południowym;

– sytuacja gospodarcza państw regionu;

– Kaukaz Południowy i jego strategiczne położenie: energetyka-transport-obronność;

– sytuacja społeczna w regionie, edukacja, media, organizacje pozarządowe;

– mniejszości narodowe i etniczne w poszczególnych państwach regionu;

– zagadnienia związane z językami i dialektami regionu;

– tradycje, muzyka, literatura, sztuka, teatr, film – kultura Kaukazu Południowego;

– kondycja nauki w państwach regionu, współczesne badania naukowe dotyczące Kaukazu Południowego;

– kwestie religijne i wyznaniowe w regionie;

– przemiany polityczne w regionie, bilans ostatnich 25 lat;

– integracja europejska państw regionu, rola projektu Partnerstwo Wschodnie, nierówne postępy w procesie integracji, Unia Europejska vs. rosyjskie projekty integracyjne;

– systemy polityczne, partyjne, zagadnienia prawno-ustrojowe państw regionu;

– reakcje i przemiany na Zakaukaziu wobec aneksji Krymu i wojny rosyjsko-ukraińskiej;

– wpływ konfliktu w Syrii i działalności Państwa Islamskiego na państwa Kaukazu Południowego i Północnego;

Językami roboczymi konferencji jest polski i angielski
Wybrane referaty są publikowane w punktowanym czasopiśmie „Nowy Prometeusz”

 

I edycja Konferencji odbyła się 6-7 grudnia 2013 r. Relacja TUTAJ

Program konferencji z 2013 r.

 

II edycja Konferencji odbyła się 6-7 grudnia 2015 r. Relacja TUTAJ

Program konferencji z 2015 r.

 

III edycja Konferencji odbyła się 15-16 lutego 2018 r. Relacja TUTAJ

Program konferencji z 2018 r.

 

IV edycja Konferencji odbyła się 5-6 grudnia 2019 r. Relacja TUTAJ

Program konferencji z 2019 r.