Sesja Kaukazologiczna dla Młodych Naukowców im. Tadeusza Świętochowskiego (d. Konferencja seminarium kaukaskiego)

XI Konferencja Kaukazologiczna Studentów, Absolwentów i Wykładowców Seminarium Kaukaskiego, 2013 r.

XI Konferencja Kaukazologiczna Studentów, Absolwentów i Wykładowców Seminarium Kaukaskiego, 2013 r.

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom współczesnych problemów w państwach Kaukazu, wsparcie studentów, doktorantów i absolwentów w pracach badawczych związanych z regionem, a także pomoc w integracji środowiska naukowego kaukazologów. Odbędzie się prezentacja osiągnięć  naukowych studentów, zarówno tych, którzy ukończyli swoje prace badawcze jak i tych, którzy są w trakcie przygotowywania prac magisterskich w ramach specjalizacji kaukaskiej. Tegoroczna konferencja obejmować będzie społeczne i kulturowe aspekty transformacji w państwach zakaukaskich, kwestie konfliktów terytorialnych prowadzących do powstania niestabilnych stref na Kaukazie, relacje Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych z krajami zakaukaskimi.

W lutym 2017 roku zmarł prof. Tadeusz Świętochowski, wybitny specjalista od spraw kaukaskich, profesor emerytowany Columbia University i wieloletni wykładowca gościnny Studium Europy Wschodniej. Od 2017 konferencja nosi nazwę Sesja Kaukazologiczna dla Młodych Naukowców im. Tadeusza Świętochowskiego.

Kontakt:

Sekretarz konferencji – dr David Kolbaia d.kolbaia@uw.edu.pl

 

Programy 

Program konferencji z 2008 r.
Program konferencji z 2008 r.
Program konferencji z 2012 r.
Program konferencji z 2012 r.
Program konferencji z 2009 r.
Program konferencji z 2009 r.
Program konferencji z 2013 r.
Program konferencji z 2013 r.
Program konferencji z 2010 r.
Program konferencji z 2010 r.
Program konferencji 2014 r.
Program konferencji 2014 r.
Program konferencji z 2011 r.
Program konferencji z 2011 r.
Program konferencji z 2015 r.
Program konferencji z 2015 r.

 

Relacja z XIII Konferencji 2015 TUTAJ

Relacja z XII Konferencji 2014 TUTAJ

Relacja z XI Konferencji 2013 TUTAJ

Relacja z X Konferencji 2012 TUTAJ

Relacja z VII Konferencji 2010 TUTAJ

Relacja z VI Konferencji 2009 TUTAJ