Warsaw East European Conference

16 edycja / 16th annual session
“The Post-Soviet Space Three Decades Later Time of Troubles or Triumph?”
28.06 – 30.06.2019

Call for Papers (2019) Rejestracja 

| WEEC 2018 Goście Specjalni  |  Program (2018)  | Edycje  |  Kontakt   Strona główna WEEC

 

O WEEC

Logo WEEC_projekt(1)

WEEC jest największym pod względem naukowym i organizacyjnym przedsięwzięciem Studium. To doroczna międzynarodowa konferencja anglojęzyczna, której pierwowzorem stała się Warszawska Konwencja ASN (Association for the Study of Nationalities), jedna z największych międzynarodowych organizacji naukowych zajmujących się naszym regionem.

Pierwsza konferencja odbyła się w 2004 r. z udziałem Lecha Wałęsy. W 2013 r. świętowaliśmy jubileusz 10-lecia naszej konferencji. Uczestnicy WEEC pochodzą z Polski oraz krajów b. ZSRR (najwięcej z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy, Kazachstanu i Gruzji), jak również z krajów Europy Zachodniej i USA.

Konferencja oparta jest o system panelowy z tematycznymi referatami. Zasadniczymi punktami programu są Okrągłe Stoły – dyskusje zaproszonych ekspertów – specjalistów z różnych dziedzin. Po części naukowej uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w programie kulturalnym – pokazach filmów, koncertach, wystawach, itp.

Prezydent Lech Wałęsa podczas inauguracji WEEC, 2004 r.
Prof. Richard Pipes i Prof. Helene Carrere D'Encausse - Okrągły Stół, WEEC 2012 r.
Wykład zamykający WEEC 2005 r. Władimir Bukowski
Prof. Leszek Balcerowicz z wykładem inauguracyjnym WEEC 2014 r.