Konkurs na stanowisko adiunkta z habilitacją

12-01-21 Promocja 0 comment

Dziekan Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta z habilitacją w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Studium Europy Wschodniej, Wydział Orientalistyczny UW.

Liczba miejsc- jedno
Wymiar etatu – pełny etat
Okres zatrudnienia – czas określony od 1/X.2021 r.
Dyscyplina – Historia
Termin składania aplikacji – 15 stycznia 2021 r.

Od kandydata na to stanowisko wymagamy:

 • stopnia doktora habilitowanego;
 • pogłębionej znajomości historii i współczesności Europy Środkowej;
 • wiedzy z zakresu kultury, literatury, kwestii narodowościowych Europy Środkowej;
 • dobrej znajomości jednego z języków regionu (czeski, słowacki, węgierski, rumuński);
 • dobrej znajomości języka angielskiego (ew. innego kongresowego)
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć akademickich, których tematyka dotyczyła obszaru Europy Środkowej;
 • doświadczenia w organizacji i prowadzeniu współpracy międzynarodowej;
 • doświadczenia w przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych;
 •  posiadania dorobku naukowego i publikacji z zakresu Europy Środkowej;
 • nieposzlakowanej opinii pod względem postawy osobistej oraz badacza i nauczyciela akademickiego;
 • deklarowania Uniwersytetu Warszawskiego jako pierwszego miejsca zatrudnienia

Podstawowe obowiązki

 • zajęcia dydaktyczne w Studium Europy Wschodniej, Wydział Orientalistyczny, od 1/X.2021 r.
 • praca badawcza w dyscyplinie Historia i/lub Nauki o polityce i administracji

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie (dwa egzemplarze);
 • dyplom doktora habilitowanego (kopia);
 • życiorys naukowy (dwa egzemplarze);
 • wykaz osiągnięć naukowych;
 • kwestionariusz osobowy (dwa egzemplarze ze zdjęciami); do pobrania na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/;
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/;
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy do pobrania na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/;
 • oświadczenie o akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim do pobrania w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW;
  opinia nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy;
  inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie Studium Europy Wschodniej, Pałac Potockich, Krakowskie Przedmieście 32, wejście C. pok. C10 w terminie do 15 stycznia 2021 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 25 stycznia 2021 r.
Wyniki zostaną podane drogą mailową.