Konkurs na Stypendia Wschodnie (studia magisterskie) otwarty!

19-11-21 Promocja 0 comment

SEW zaprasza chętnych do konkursu o Stypendia Wschodnie. Zaproszenie kierowane jest do kandydatów wszystkich krajów Europy Wschodniej, Bałkanów nie należących do Unii Europejskiej, Kaukazu i Azji Środkowej. Dla kandydatów z Rosji, kraju nie będącego oficjalnym beneficjentem programu polskiej współpracy rozwojowej, studia
odbywają się na zasadzie odpłatności.

Stypendia  przeznaczone są na odbycie 2-letnich, magisterskich „STUDIÓW WSCHODNICH UW” w okresie od 1.X.2022 r. do 30.VI.2024 r.  Program Studiów Wschodnich obejmuje obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego, skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografii, demografii, prawa, ekonomii i in. Program obejmuje także naukę jednego języka regionalnego. Studia prowadzone są w pięciu specjalnościach.

Stypendia obejmują:

  • Zwolnienie z opłat dla cudzoziemców za studia na UW (3 tys. € rocznie),
  • Stypendium dla stypendystów zagranicznych posiadających dyplomy ukończenia
    pełnych studiów wyższych (1500 zł/mies. netto),
  • Kurs języka polskiego (2 semestry),
  • Kurs języka regionalnego (4 semestry),
  • Opłata części kosztów objazdu naukowego (na I roku studiów)

Dodatkowe informacje i formularze można pobrać stąd. Na skompletowane dokumenty zgłoszeniowe czekamy do 20 marca 2022.